Szkolenie dla wolontariuszy

2. października odbyło się w naszej szkole szkolenie dla wolontariuszy zorganizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Szkolenie przebiegło w dwóch etapach. Jego pierwsza część miała charakter teoretyczny. Wolontariusze wysłuchali wykładu, podczas którego dowiedzieli się  czym jest wolontariat, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza oraz na czym polega porozumienie wolontariackie. Druga część szkolenia przebiegła warsztatowo. Wolontariusze zostali podzieleni na kilka grup, w których wspólnie opracowywali definicję różnych zagadnień związanych bezpośrednio z pracą wolontariacką. Na koniec szkolenia wolontariusze sporządzili wspólnie plakat, na którym umieścili swoje odpowiedzi na pytania:  dlaczego warto być wolontariuszem oraz jakie można mieć korzyści z uczestnictwa w wolontariacie.

                                                                                                                                                             M. Gaworek