Szkolny Konkurs o Krajach Anglojęzycznych

W  listopadzie  chętni uczniowie klas gimnazjalnych i siódmych przystąpili do Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Jego głównym celem było sprawdzenie oraz  wzbogacenie wiedzy uczniów o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W dniach 13-17 listopada miała miejsce pierwsza część konkursu. Przystąpiło do niej trzydzieści osób. Uczniowie  każdego dnia otrzymywali zestaw kilkunastu pytań. Odpowiedzi na nie dostarczali  następnego dnia. Zadania konkursowe dotyczyły głównie historii i geografii krajów anglojęzycznych oraz takich zagadnień jak: zwyczaje,  święta, symbole, flagi,  imiona patronów.

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punków w pierwszym etapie konkursu mogli przystąpić do II etapu, który miał formę pisemnego testu, sprawdzającego znajomość zagadnień z I etapu.

Zwycięskie trzy miejsca uzyskały uczennice z klas IIIB i IIB.

I miejsce- Karolina Miszczyk ( kl.IIIB)

II miejsce- Julia Makuch ( kl.IIB)

III miejsce-  Kinga Ogłoza (kl.IIIB) i Oliwia Błaszczyk ( kl.IIIB)

Nauczycielki Języka Angielskiego