Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

W dniach 25-27 maja odbył się w naszej szkole I etap konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Celem konkursu podobnie jak w latach ubiegłych było propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, historii i geografii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Do konkursu przystąpiło 30 uczniów  klas I-III ( IIIa-7,IIIb-5,IIa-2,IIb-8,Ia-3,Ib-5 )

Uczniowie podejmując zadania konkursowe po raz kolejny udowodnili iż język angielski nie jest dla nich „językiem obcym”

Do II etapu zgodnie z regulaminem konkursu zakwalifikowało się 20 uczniów, przystąpiło 15 uczniów.

Podobnie jak w pierwszym etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat kultury, geografii, historii  oraz zwyczajów krajów anglojęzycznych. W pierwszym etapie uczniowie wykonywali zadania korzystając z zasobów biblioteki oraz  dostępu do  Internetu.

II etap odbył się 3 czerwca . Trudność tego etapu  polegała na braku możliwości dostępu do jakichkolwiek materiałów źródłowych- jako iż II etap uczniowie pisali w szkole a nad  przebiegiem czuwała komisja -nauczyciele języka angielskiego. Pierwsze miejsce zajęła Ślusarczyk Martyna drugie zaś Trzuskowska Katarzyna- one też w ubiegłym roku rozpoczynały listę zwycięzców zajmując pierwszą i drugą lokatę.

Zwycięzcami konkursu zostały:

1.ŚLUSARCZYK  MARTYNA            III B

2.TRZUSKOWSKA  KATARZYNA   III A

3.STĘPIEŃ EMILIA                              II B

4. ŚLUSARSKA KINGA                      II B

5.ŁOPATOWSKA KLAUDIA              II B

Zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy uczniowie którzy zakwalifikowali się do II etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięska piątka otrzyma nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 12 czerwca w piątek -podczas Dnia Języków Obcych.

Nauczyciele języka angielskiego