Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

W ostatnim tygodniu listopada w naszym gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Był on skierowany do wszystkich chętnych uczniów z klas I–III gimnazjum, a ogólna liczba uczestników w tegorocznej edycji wyniosła 23 osoby. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, historii i geografii krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie ich twórczego myślenia i zachęcanie do współzawodnictwa.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich rozegrał się w przeciągu 3 dni (22–24 listopada) – codziennie uczniowie otrzymywali zestawy pytań, na które pisemne odpowiedzi musieli dostarczyć nauczycielom języka angielskiego następnego dnia rano. Uczestnicy wykonywali zadania korzystając z zasobów biblioteki i  Internetu.

Do finału zakwalifikowało się 11 osób, które najlepiej poradziły sobie z pytaniami eliminacyjnymi. W drugim etapie uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością kultury, geografii, historii oraz zwyczajów krajów anglojęzycznych, rozwiązując samodzielnie test zawierający zarówno pytania otwarte jak i zamknięte. Uczniowie, którzy najlepiej napisali, zostali zwycięzcami tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, a są to:

I miejsce – Majewska Małgorzata  II a

II miejsce – Błaszczyk Oliwia II b

III miejsce – Miszczyk Karolina II b

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Nauczyciele języka angielskiego