Trzecioklasiści mają za sobą egzaminacyjny maraton!

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia ponad 360 tysięcy uczniów klas trzecich gimnazjów w całym kraju pisało egzamin gimnazjalny. W naszej szkole przystąpiło do niego 38 uczniów. W komisjach w poszczególnych salach, obok nauczycieli uczących w naszym zespole, zasiedli również pedagodzy  z Daleszyc i Chmielnika.

W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali testy z przedmiotów humanistycznych. Najpierw godzinny sprawdzian z historii  i wiedzy o społeczeństwie. Potem trwający 90 minut egzamin z języka polskiego, w trakcie którego uczniowie musieli zredagować opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny.

W drugim dniu o godzinie  9, uczniowie rozpoczęli egzamin, odpowiadając na pytania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, a o 11 – z matematyki.     Natomiast ostatni dzień pisemnych zmagań i wycieńczającego maratonu – to część językowaGimnazjaliści mieli do wyboru język angielski ( na poziomie podstawowym i rozszerzonym) lub rosyjski; 60 minut to czas, w jakim należało rozwiązać zadania – zarówno w pierwszej, jak i drugiej części.

Testy rozwiązane przez uczniów zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy, a wyniki zostaną przesłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów z gimnazjów z terenu czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych: w Jaworznie, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu, w tym naszego województwa zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniana.

Egzamin gimnazjalny sprawdzał nie tylko wiedzę uczniów. To także był test na myślenie i sprawdzian z odporności na stres.  Zdarza się, że dobrzy uczniowie, dobrze przygotowani, wypadają na egzaminie poniżej swoich możliwości. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego,w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.

Jak co roku emocji nie brakowało. Wrażenia po egzaminie były różne – spora grupa uczniów wypowiadała się, że egzaminy były trudne. Nauczyciele również komentowali, iż testy nie należały do najłatwiejszych. Wyniki egzaminu trzecioklasiści poznają 19 czerwca. Wówczas wszystko będzie jasne!

S. Bochenek