Trzecioklasiści w Muzeum KL Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

„NIECHAJ NA WIEKI BĘDZIE
KRZYKIEM ROZPACZY
I PRZESTROGĄ DLA LUDZKOŚCI
TO MIEJSCE,
W KTÓRYM HITLEROWCY
WYMORDOWALI
OKOŁO PÓŁTORA MILIONA
MĘŻCZYZN, KOBIET I DZIECI
GŁÓWNIE ŻYDÓW
Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY”

W dniu 28 listopada uczniowie klas trzecich wzięli udział w wyjeździe do  Niemiecki ego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. W skład kompleksy KL Auschwitz wchodzą: Auschwitz I  (Oświęcim)oraz Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka). Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obozu macierzystego Auschwitz I. Obóz został założony w 1940 roku, w dawnych polskich koszarach  artyleryjskich. Pierwotnie w obozie mieli być przetrzymywani polscy inteligencji oraz Polacy walczący z okupantem. Z czasem zaczęto również kierować do obozu radzieckich więźniów radzieckich, politycznych niemieckich przestępców niemieckich, Romów, księży, Żydów oraz niemieckich homoseksualistów. Pierwotnie obóz macierzysty miał pełnić funkcję obozu koncentracyjnego, którego więźniowie wykonywali wielogodzinną katorżniczą pracę przy rozbudowie obozu, budowie obozu Auschwitz II – Birkenau,  budowie dróg oraz w okolicznych kopalniach pracując na rzecz III Rzeszy. Praca ta była ponad siły więźniów. Głodowe racje żywnościowe, praca ponad siły, znęcanie się psychiczne sprawiały, że więźniowie przeżywali w obozie kilka miesięcy. Podczas zwiedzania muzeum dowiedzieliśmy się jak wyglądało egzystowanie ludzi uwięzionych w tym nieludzkim miejscu. Od wiosny 1942 roku rozpoczęła się masowa akcja  uśmiercania gazem więźniów pochodzenia żydowskiego. Na terenie obozu macierzystego powstała pierwsza komora gazowa oraz krematorium. Ludzie ci umierali w strasznych męczarniach.

Obóz Auschwitz II – Birkenau pierwotnie miał pełnić funkcję obozu jenieckiego jednak nigdy nie pełnił tej funkcji, był to obóz zagłady. W 1942 roku podjęto decyzję o budowie czterech potężnych krematoriów. Między marcem a czerwcem 1943 roku krematoria te oddano do użytku,  dziennie spalano w nich 1500 ludzi wcześniej zagazowanych w komorach gazowych. Transporty przybywające do obozu w całości kierowane były do komór gazowych. Po odwiedzeniu miejsc, w których ludzie doznali tak wielkiego upodlenia byliśmy wstrząśnięci jak człowiek mógł sprawić drugiemu człowiekowi tak okrutny los.

Uczniowie klas III