Tydzień Kultury Języka

Tydzień Kultury Języka  trwał od 9 do 13 marca. Z powodu zawieszenia zajęć  zorganizowane zostały konkursy tylko w trzech dniach od 9 do 11 marca 2020 roku.

Uczestniczyli w nim uczniowie klas najmłodszych i tam nauczyciele wychowawcy zorganizowali ćwiczenia i konkursy adekwatnie do możliwości klasy. W klasach IV – VIII udział brali chętni uczniowie tworzący trzyosobowe zespoły z każdej klasy. Zadania, które współgrały z tegorocznym  hasłem przygotowały panie polonistki : Teresa Rokicka. Sylwia Bochenek oraz Anna Szrek. Konkurs został zgłoszony do koordynatora projektu realizowanego przez UJK w Kielcach „Dobra Praktyka”

HASŁO PRZEWODNIE:   CHROŃMY KLIMAT I JĘZYK. ŁĄCZY JE: CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ, RADOŚĆ I UROK, PRZESTRZEŃ I WOLNOŚĆ.

CELE:

Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez organizatorów z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.
Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.
Propagowanie poprawności językowej i kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.
Z powodu zawieszenia zajęć w szkole, nie odbyły się konkursy indywidualne. Dlatego też nie został wyłoniony zwycięzca. Zespoły zmierzyły się z następującymi zadaniami:

Poniedziałek 9 marca –  Sztuka poprawnej polszczyzny –   Konkurs międzyklasowy :  Poprawność językowa w praktyce, czyli jak unikać błędów językowych i stylistycznych.

Wtorek 10 marca – Język poprawnej polszczyzny (z ortografią „ za pan brat”) :  Konkurs międzyklasowy: „Ortograficzna corrida”.

Środa 10 marca –   Język oracji:

Konkurs międzyklasowy:„ Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność” – przemówienie / list otwarty/ wiersz  związany z tematem TKJ.

Stopień wykonalności poszczególnych zadań , co jest równoznaczne z najlepszym wynikiem, przedstawia się następująco:

ZADANIE 1

Kategoria wiekowa uczniowie z klas IV – V

klasa IV a – 11 błędów,

klasa  IV b – 13 błędów

klasa  Va – 18 błędów

klasa  V b. – 24 błędy

Kategoria wiekowa uczniowie z klas VI – VII

klasa VII a – 6 błędów

klasa  VI c –  7 błędów

klasa  VI b –  10 błędów

klasa  VI a –  11 błędów                                                                                                                                                                                                                                                                  klasa VII b – 13 błędów

Kategoria wiekowa uczniowie klas VIII

klasa VIII b – 4 błędy

klasa VIII a – 6 błędów

ZADANIE 2

Kategoria wiekowa uczniowie z klas IV – V

klasa Va –    0 błędów

klasa V b – 1 błąd

klasa IV b – 2 błędy

klasa  IV a – 5 błędów

Kategoria wiekowa uczniowie z klas VI – VII

klasa    VI a-   2 błędy

klasa    VII a – 2 błędy

klasa    VI b –  3 błędy

klasa    VII b – 4 błędy

klasa    VI c –   6 błędów

Kategoria wiekowa uczniowie klas VIII

klasa VIII b – 6 błędów

klasa VIII a – 11 błędów

ZADANIE 3

Klasa VII a – ocena :celujący za wiersz

Klasa. VIII b – ocena :bardzo dobry plus za przemówienie

Klasa VII b – ocena: bdb – za wiersz

Klasa VI b – dobry plus: za List otwarty

Klasa VI c – dobry: za List otwarty

Klasy: IV a, V a, V b pisały list otwarty uzyskały ocenę dobrą.

Uczniowie pracowali chętnie, z wielkim zaangażowaniem. Nagrodą za udział były oceny cząstkowe z j. polskiego oraz cząstkowe oceny wzorowe z zachowania. Organizatorkom chodziło o świadome uczestnictwo uczniów w wydarzeniu mające zasięg ogólnopolski. Ponadto poprzez udział w tego typu konkursach uczniowie uczą się współpracy w grupie, umiejętności przekonywania. Realizacja zadań uświadomiła uczestnikom, jak ważną rolę pełni poprawność językowa w życiu, w nauce, kontaktach między ludźmi. Uczniowie mieli też okazję zrozumieć, jak ważną rolę pełni umiejętność przekonywania, formułowania argumentów,  poprawnego redagowania dłuższych form wypowiedzi.

Poloniści