Tydzień Kultury Języka Polskiego w klasach 4 – 8

W dniach 15-19 marca 2021 r. uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w XXIX Tygodniu Kultury Języka. Motywem przewodnim  tegorocznego święta języka  było hasło: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”. Głównym celem przedsięwzięcia było budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, dbałość o bogactwo języka, uwrażliwianie na poprawność ortograficzną oraz zwrócenie uwagi na „najmłodszą” polszczyznę.

Tak jak w poprzednich latach – choć w sposób zdalny – Tydzień Kultury Języka obfitował w wiele ciekawych działań, konkursów i zabaw językowych dla uczniów. Na każdym poziomie klasowym przeprowadzone zostały zadania sprawdzające znajomość ortografii, poprawności językowej oraz umiejętność posługiwania się polszczyzną. W poszczególnych dniach wyznaczone klasy realizowały następujące zadania:

PONIEDZIAŁEK (15 MARCA 2021 R.):

KLASY VI, VIII: „Z ortografią pod ramię” – szkolny konkurs ortograficzny.

KLASY VII: Tworzymy klasowy słownik terminów związanych ze zdalnym nauczaniem.

WTOREK (16 MARCA 2021 R.):

KLASY IV, V, VII: „Z ortografią pod ramię” – szkolny konkurs ortograficzny.

KLASY VIII: Układamy słowniczek gwary uczniowskiej.

ŚRODA (17 MARCA 2021 R.):

KLASY IV, V: „Nie taki diabeł straszny…” – quiz z poprawności językowej.

KLASY VI: „Jak dbać o piękno mowy ojczystej?” – nasza recepta, nasz przepis.

CZWARTEK (18 MARCA 2021 R.):

KLASY VI: Ilustrowany słownik gwary uczniowskiej.

KLASY VII: „O czym oni mówią?!” – dialogi z młodzieżowego slangu.

PIĄTEK (19 MARCA 2021 R.):

KLASY VI–VIII: Piszemy opowiadanie pt. „W szkole”.

KLASY IV, V: „Potrafię wzorowo deklamować i czytać wiersze” – konkurs recytatorski wybranych poetów polskich.

Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie w przeprowadzonych konkursach.

Nauczycielki języka polskiego