Tydzień Kultury Języka Polskiego w Szkole Podstawowej

W dniach 13 -17 marca odbywał się w szkole podstawowej Tydzień Kultury Języka, którego celem było:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim
  • kształcenie sprawności ortograficznej
  • rozwijanie zainteresowań  poezją

Na lekcjach języka polskiego przekazano uczniom informacje na temat  XXV Ogólnopolskiego Tygodnia Kultury Języka ze zwróceniem uwagi na cele i założenia programowe. Poinformowano o przebiegu Tygodnia Kultury Języka w szkole.                                   W klasach zostały utworzone kilkuosobowe zespoły, które otrzymywały codziennie karty pracy do wykonania podczas przerw lekcyjnych. Ich celem była nauka poprzez zabawę, bowiem były to łamigłówki językowe, krzyżówki ortograficzne, rebusy gramatyczne itp. Uczniowie chętnie je rozwiązywali i codziennie zgłaszali się po nowe zadania. Na zakończenie Tygodnia podsumowano wyniki i nagrodzono uczniów ocenami.

W klasach szóstych uczniowie zapoznali się z książką Jana Miodka pt. „Ojczyzna polszczyzna dla uczniów”. Po przeczytaniu fragmentu książki sprawdzili swoją wiedzę pisząc test czytania ze zrozumieniem pt. „Odmieniajcie nazwiska”.

Kolejnym punktem programu był konkurs twórczości literackiej. Chętni uczniowie spróbowali redagować rymowanki, wiersza na temat wiosny. Najwięcej prac zaprezentowała klasa piąta. Wybrane utwory zostały wyeksponowane na tablicy ściennej w sali polonistycznej

W ostatnim dniu Tygodnia Kultury Języka został przeprowadzony wśród uczniów klas IV-VI konkurs ortograficzny pt. „Każdy może zostać Mistrzem Ortografii”. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji, zwrócenie uwagi na konieczność znajomości zasad ortograficznych, rozbudzenie czujności ortograficznej, motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim, ćwiczenie dokładności i umiejętności koncentracji oraz rozwijanie uzdolnień uczniów i promowanie uczniów najzdolniejszych.
Konkurs został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych – klasy 4 (pierwsza grupa), klasa 5 (druga grupa) oraz klasy 6 (trzecia grupa), każdą klasę reprezentowały trzy osoby. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu ortograficznego, który pozwolił wyłonić „ Mistrza Ortografii” w poszczególnej grupie wiekowej.

Wyniki konkursu

  Klasy czwarte:

1 miejsce: Nina Miszczyk IV a
2 miejsce: Katarzyna Zajączkowska IV a
3 miejsce: Wiktoria Garlicka IV a

Klasy piąte:

1 miejsce: Kacper Kwaśniewski
2 miejsce: Oskar Moskwa  i Aleksandra Bednarska (ex aequo)

  Klasy szóste:

1 miejsce: Julia Litwin  VI b
2 miejsce: Wiktoria Pawlik VI b
3 miejsce: Julia Krajewska VI a

Nauczycielki języka polskiego