Tydzień Kultury Języka pt. Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją

Młodzi ludzie, stawiający sobie wysokie cele, nie zawsze zdają sobie sprawę, że tajemnica sukcesu ich osiągnięcia tkwi między innymi w umiejętności sprawnego  i poprawnego posługiwania się językiem. Jest on podstawowym narzędziem służącym nie tylko komunikacji interpersonalnej, ale także zdobywaniu wiedzy z każdej dziedziny.
Zgodnie z tradycją naszego gimnazjum w dniach 13-18 marca w ramach ogólnopolskiej imprezy XXV Tygodnia Kultury Języka Polskiego zostały przeprowadzone  w naszej szkole działania, których celami było:

  • propagowanie piękna mowy ojczystej,
  • motywowanie do czytelnictwa nie tylko lektur szkolnych,
  • kształcenie poprawności językowej i ortograficznej,
  • dbałość o bogactwo i kulturę języka.

Zespoły redakcyjne (dwu, trzyosobowe) reprezentujące poszczególne klasy stanęły do współzawodnictwa. Przez trzy pierwsze dni odbierali oni na początku dnia karty pracy, które oddawali pod koniec zajęć. Tematyka kart w poszczególnych dniach była następująca:

  • dzień pierwszy „Z frazeologią za pan brat” – frazeologia,
  • dzień drugi –   „Nie taki język straszny” – poprawność językowa,
  • dzień trzeci formy wypowiedzi na wesoło.

Kolejnym przedsięwzięciem Tygodnia Kultury Języka  było pisanie testu ortograficznego.
Natomiast jego zwieńczeniem był konkurs, podczas którego  gimnazjaliści mieli okazję zaprezentować  swoją wiedzę – uczniowie klas pierwszych i drugich –  z zakresu znajomości mitów z „Mitologii” Jana Parandowskiego, natomiast trzecioklasiści –  motywów literackich takich jak: wędrówka, przyjaźń, cierpienie, bunt, przemiana wewnętrzna, władza, problem winy i kary.
Po sprawdzeniu zadań, które były zróżnicowane i dostosowane do poziomu klas, okazało się, że najmniej problemów z zakresu frazeologii, poprawności językowej oraz z redagowaniem form wypowiedzi miały uczennice z klasy III b – Aleksandra Pałyga                 i  Monika Wysocka, na  II miejscu znaleźli się uczniowie reprezentujący klasę II a  – Małgorzata Majewska, Martyna Ozimirska i Filip Ślusarczyk, a na trzeciej pozycji uplasowała się klasa I a, czyli Julia Markiewicz, Maja Jędrzejewska, Aleksandra Kułagowska.                 Najlepszą znajomością mitów wykazały się dwie uczennice Sara Partyka z kl. II b, Klaudia Misterkiewicz – kl. I c, na drugim miejscu znalazła się Julia Markiewicz – kl. I a, zaś na trzecim – Karolina Miszczyk kl. II b. Natomiast dobrze potrafiły omówić kardynalne motywy literackie trzecioklasistki: Sylwia Dziedzic kl. III a, Gabriela Wicha kl. III a, Iwona  Gałka kl. III a oraz Aleksandra  Pałyga kl. III b.
Wyłoniłyśmy również trzech „Mistrzów ortografii” – a w zasadzie mistrzynie – w tym roku zostały nimi: Karolina Miszczyk kl. II b, Martyna Ozimirska kl. II a i Agnieszka Rajca kl. I c.

Składamy serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników!

Za udział w konkursie uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, cząstkowe oceny z języka polskiego oraz wzorowe  z zachowania.

                                                                                                    Nauczycielki języka polskiego