Tydzień Kultury Języka w Gimnazjum

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 Tydzień Kultury Języka obchodziliśmy w dniach od 7 – 11 marca. Tradycyjnie młodzież naszego gimnazjum chętnie włączyła się w tę akcję. Hasłem przewodnim była myśl wypowiedziana przez pisarza Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Celem konkursu było:

 – propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych

–  pogłębianie świadomości  językowej gimnazjalistów

– popularyzacja kultury słowa

– kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym

– otwarcie szkoły na kulturę i czytelnictwo – doskonalenie znajomości treści wybranych  utworów literackich.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe zespoły z każdej klasy. Przez cały tydzień uczniowie zmagali się z zadaniami z zakresu:

  • Dzień 1 – rywalizowali w konkursie pod tytułem: „ Jak się masz polska frazeologio?” – zestaw ćwiczeń z zakresu słownictwa i frazeologii
  • Dzień 2 –„ Czy umiesz pisać poprawnie?” – konkurs ortograficzno – interpunkcyjny – test ortograficzno – interpunkcyjny.
  • Dzień 3. Turniej literacki pt: „ Czyje to słowa” polegający na wykazaniu się znajomością bohaterów i cytatów z lektur szkolnych: „Zemsta”, „Mały Książę” oraz wierszy: fraszki J. Kochanowskiego „ Na lipę”, „Na zdrowie”, Na dom w Czarnolesie”; bajki Krasickiego „Czapla, ryby i rak”, „Malarze”, „Jagnię i wilcy”, wiersze Cz. Miłosza: „Dar”, Który skrzywdziłeś”, „Piosenka o końcu świata”, wiersze T. Różewicza: „ Prawa i obowiązki”, „List do ludożerców”.
  • Dzień 4. – Potrafię poprawnie pisać i mówić – redagowanie krótszych form wypowiedzi: reklama, przepis na…( szczęście).
  • Dzień 5. Konkurs  czytelniczy: należało wykazać się znajomością następujących utworów:  klasy pierwsze: „Kłamczucha” M. Musierowicz; klasy drugie: „Hobbit , czyli tam i z powrotem” R. R. Tolkiena; klasy trzecie: „ Opium w rosole” M. Musierowicz.

Po sprawdzeniu zadań okazało się, że najwięcej punktów uzyskali: I miejsce: Kinga Ślusarska uczennica kl. III b – 93 pkt.

II miejsce: Ilona Kuzia uczennica kl. III a – 90 pkt. oraz Gabriela Wicha uczennica kl. II a – 90 pkt.

III miejsce: Ślusarczyk Filip uczeń klasy I a – 85 pkt.

IV miejsce: Angelika Wojnowska uczennica kl. II b – 78 pkt.

V miejsce Małgorzata Majewska uczennica kl. I a – 77 pkt.

VI miejsce Sara Partyka uczennica kl. I a oraz Aleksandra Pałyga uczennica kl. II b –zdobyły po 71 pkt.

Nie zamieszczam wyników pozostałych uczestników, mieszczą się one w granicach od 47 – 69 pkt.

Warto wymienić, kto był najlepszy z poszczególnych obszarów zadaniowych( podaję po trzy najwyższe wyniki): Frazeologia: Filip Ślusarczyk kl. Ia – 25 pkt., Gabriela Wicha kl. II a – 24 pkt., Małgorzata Majewska kl. I a – 23 pkt. oraz Kinga Ogłoza kl. I b – 23 pkt.

Ortografia i interpunkcja: Kinga Ślusarska kl. III b – 18 pkt., Karolina Miszczyk kl.I a – 17 pkt., Iwona Gałka kl. II a- 17 pkt. , Angelika Wojnowska kl. II b – 17 pkt., Izabela Zielińska kl. III b – 17 pkt.

Znajomość cytatów: Kinga Ślusarska – 33 pkt., Małgorzata Majewska – 27 pkt., Filip Ślusarczyk – 25 pkt. oraz  Ilona Kuzia 24,5 pkt.

Formy wypowiedzi: Kinga Ślusarska – 13 pkt., Ślusarczyk Filip – 12 pkt., Patrycja Stępień – 12 pkt. ,  Ilona Kuzia – 11, 5 pkt.

Konkurs czytelniczy: Gabriela Wicha – 21 pkt., Ilona Kuzia – 17 pkt. , Angelika Wojnowska – 13 pkt.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny z j. polskiego oraz cząstkowe oceny wzorowe z zachowania.

Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje.

Należy dodać, że wszyscy uczniowie z przejęciem podchodzili każdego dnia do zadań. Wcześniej przygotowywali się do konkursu czytelniczego oraz do zadań sprawdzających znajomość cytatów. Uważnie i dokładnie wykonywali zestawy ćwiczeń, niektórzy obawiali się zadań z ortografii i interpunkcji oraz zredagowania reklamy swojej klasy, naszego gimnazjum oraz przepisu na szczęście. Jednakże poradzili sobie z każdym zadaniem. Uważali, że warto było sprawdzić swoje umiejętności redakcyjne i wiedzę czytelniczą.

 Teresa Rokicka