Tydzień Kultury Języka

Tradycją w naszym gimnazjum stały się obchody Tygodnia Kultury Języka. Tak więc miniony tydzień, czyli od 10 do 14 marca, wypełniony był dodatkową pracą trzyosobowych zespołów chętnych uczniów z każdej klasy. A oto jak przedstawiał się scenariusz:

CELE:

zainteresowanie młodzieży językiem polskim

–  pogłębianie świadomości  językowej gimnazjalistów

– popularyzacja kultury słowa

– kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym

– doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów.

 1. Działania wstępne – akcja informacyjna:
 • ogłoszenie w klasach dotyczące obchodów Tygodnia Kultury Języka w naszej szkole, krótka informacja o typach zadań, nabór chętnych uczniów do udziału w konkursach; ( odpowiedzialni – panie polonistki)
 • wykonanie gazetki poświęconej obchodom TKJ i umieszczenie jej w sali polonistycznej; ( odpowiedzialni- wybrana klasa)
 • losowanie tytułów wierszy do recytacji;( odpowiedzialni – p. Teresa Rokicka)
 • wykonanie przez każdą klasę plakatów tematycznie związanych z TKJ i umieszczenie ich na sztalugach znajdujących się na korytarzu – łączniku;
 1. Przebieg imprezy:
 • Dzień 1 – każdy zespół przygotuje hasło ( może to być przysłowie, powiedzenie) związane z poprawnością językową, ortograficzną lub interpunkcyjną, czyli ze wszystkim co kojarzy się z kulturą słowa.
 • Dzień 2 – Frazeologia (kalambury – odgadywanie związków frazeologicznych, wyjaśnianie ich znaczenia, redagowanie tekstów z wykorzystaniem użytych związków – przygotowanie – p. Sylwia Bochenek).
 • Dzień 3. – Ortografia (łamigłówki lub dyktando, sprawdzające znajomość zasad pisowni – przygotowanie p. Teresa Rokicka).
 • Dzień 4. – Poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi (korekta tekstu) –przygotowanie – p. Sylwia Bochenek.
 • Dzień 5. – Konkurs  „Mistrzowie recytacji” – przygotowanie p. Teresa Rokicka.

Zadania były rozwiązywane w trakcie przerwy piętnastominutowej, natomiast konkurs recytatorski podczas lekcji j. polskiego. Zadania sprawdzali nauczyciele poloniści, zaś do oceny recytacji powołano komisję, w skład której weszli: panie polonistki, przewodnicząca SU oraz uczeń z klasy I a, która akurat miała lekcję j. polskiego i przysłuchiwała się recytacji swoich kolegów. Za każdy występ zawodnicy byli nagradzani brawami, a oceniano: zgodność z tekstem, czyli bezbłędne wykonanie – 2 pkt.; poprawna dykcja – 2 pkt.; ogólne wrażenie artystyczne (próba własnej interpretacji) – 2 pkt. Po ich podsumowaniu wynika, że „Mistrzem recytacji” została uczennica kl. II b – Andżelika Wacek, wicemistrzem uczennica klasy III b – Justyna Strojwąs, a miejsce trzecie zajęła uczennica klasy III c – Dominika Misztal. Wyłoniliśmy również Mistrzów ortografii”. Najlepiej napisali: I miejsce uczennica klasy II b – Justyna Zapała, II miejsce uczennica klasy III c – Angelika Rudnik, III miejsce uczennica klasy III b – Magdalena Strąk. Gratulacje dla wszystkich zawodników! Po sprawdzeniu pozostałych zadań, które były zróżnicowane i dostosowane do poziomu klas, okazało się, że najmniej problemów z zakresu frazeologii i poprawności językowej mieli uczniowie: na poziomie klas pierwszych –  z klasy I a (o pół punktu więcej od klasy I b); na poziomie klas drugich –  klasa II b,  na poziomie klas trzecich –  klasa III a i III b jednocześnie.

Za udział w konkursie uczniowie otrzymają nagrody  oraz cząstkowe oceny wzorowe z zachowania, ocenę z j. polskiego za recytację wiersza, ocenę za najlepiej napisane dyktando.

Teresa Rokicka

tydzień kultury języka 002 (600x800) tydzień kultury języka 004 (800x600) tydzień kultury języka 006 (800x600) tydzień kultury języka 007 (800x600) tydzień kultury języka 008 (800x600) tydzień kultury języka 009 (600x800) tydzień kultury języka 010 (600x800) tydzień kultury języka 011 (800x600) tydzień kultury języka 013 (800x600) tydzień kultury języka 014 (800x600) tydzień kultury języka 015 (800x600) tydzień kultury języka 016 (800x600) tydzień kultury języka 021 (800x600)