Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia odbyła się w Zespole Szkół akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką Jadwigi Janus, Marzeny Wojtkowicz i Piotra Makucha. Zaprezentowano treści, które prezentowały i przypominały okoliczności powstania oraz zapisy pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Scenki, pieśni i wiersze zaprezentowane przez dzieci i młodzież odwołujące się do historii w sposób przystępny dla wszystkich ukazały czasy osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej rozdartej rozbiorami i wewnętrznymi konfliktami, ale też pełnej nadziei na lepszą przyszłość pokładanej w Sejmie Wielkim i jego reformach. Akademia zaprezentowana dwukrotnie dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem uczniów oraz nauczycieli, podkreślających bardzo dobre przygotowanie młodych aktorów, ich zaangażowanie i duże umiejętności.                                                         Wydarzenie to było kolejną okazją do wzbudzenia w naszych uczniach uczuć patriotycznych, ukazania im wagi wspólnego obchodzenia rocznic i świąt państwowych, poszanowania symboli narodowych.

P. Makuch