Uczniowie dziękują Powstańcom. Akcja „Bohateron – Włącz Historię”

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedna z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Powstańcy warszawscy, których jest coraz mniej, zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek. „BohaterON – włącz historię” to ogólnopolski projekt patriotyczny, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie żyjących uczestników powstania. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w tę akcję wysyłając kartki do powstańców warszawskich. Dzięki akcji, nad przebiegiem której czuwał Samorząd Uczniowski, gimnazjaliści wykazali się patriotyczną postawą i złożyli podziękowanie wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

A. Szrek