Uczniowie gimnazjum w konkursie prozdrowotnym pt. „Zainwestuj w zdrowie”

25 maja odbył się  konkurs na temat zdrowego stylu życia pod hasłem : ,, Zainwestuj w zdrowie!”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w nim udział 34 uczniów gimnazjum.  Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka. Konkurs umożliwił uczniom zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji zdrowotnej. Konkurs zorganizował Zespół ds. Bezpieczeństwa i Profilaktyki oraz Społeczny Ruch Trzeźwości.

Tematyka konkursu obejmowała:

1)  Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety:

a)  grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza;

b)  podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka;

c)  dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze;

d)  aktualne zalecenia żywieniowe;

e)  najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa.

2)  Aktywność fizyczna:

a)  rodzaje aktywności fizycznej;

b)  znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia;

c)  wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej;

d)  pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia

w życiu codziennym.

3) Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:

a) prawa konsumenta

b) znakowanie produktów żywnościowych.

Wyniki konkursu:

Są dwa I miejsca : Filip Ślusarczyk kl. I a oraz Emilia Stępień kl. III b

II miejsce : Dagmara Kapusta  kl. III a

III miejsce : Kinga Ślusarczyk   kl. III b

Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas Festynu Rodzinnego : ,, Razem po zdrowie” – 5 czerwca.   Nagrody ufundował Społeczny Ruch Trzeźwości.

                                                                                               Zespół ds. Bezpieczeństwa i Profilaktyki