Uczniowie klas I – III kodują

UCZNIOWIE KLAS I-III KODUJĄ  w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować

Od  dziś przez cztery tygodnie będzie nam towarzyszyło kodowanie.

Klasy I-III dołączyły do wydarzenia, które zgodnie z nazwą, obejmuje całą Polskę i odbywać się będzie przez 10 dni, od 28 września do 9 października 2020 roku. Podczas trwania wydarzenia „Cała Polska Programuje” będziemy realizować przygotowane specjalnie na
tę okoliczność zadania.

Kolejne dwa tygodnie to Europejski Tydzień Kodowania. W tym roku odbędzie się on w dniach 10-25 października. CodeWeek, to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych
z programowaniem.
Celem programu jest m.in. pokazanie, że nauka programowania nie musi być ani trudna,
ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej. Podstaw programowania można uczyć, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, ani posiadanego w placówce wyposażenia. Korzyści w odniesieniu do uczniów:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

                                                                                                                         Koordynator: B. Miszczyk