Uczniowie Szkoły Podstawowej w Fundacji Miśka Zdziśka

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Jan Paweł II

Dnia 25 stycznia 2017 r. kilkoro uczniów ze Szkoły Podstawowej wraz z p. Anetą Głuszek – opiekunką SU – pojechało do siedziby Fundacji Miśka Zdziśka w Jędrzejowie. Nasza Szkoła już po raz drugi znalazła się w czołówce instytucji, które zebrały najwięcej nakrętek na rzecz Fundacji. W roku 2016 r. nasi uczniowie przynieśli ich aż 1872 kg, co dało nam II miejsce.

Ale nie miejsce jest tu istotne. Najważniejsze jest to, że nasze dzieci chcą pomagać i pomagają.

Tego typu akcje pełnią niezmiernie istotną funkcję wychowawczą, bo przecież z jednej strony uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, a z drugiej kształtują postawy proekologiczne.

A. Głuszek

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami pragnie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w zbiórkę nakrętek. Wasza postawa jest budująca i godna naśladowania.

DZIĘKUJEMY!