UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Data 29 maja 2018 r. na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci. Tego dnia odbyła się długo wyczekiwana uroczystość nadania naszej szkole imienia Stefana Kardynała  Wyszyńskiego. Byliśmy radzi, iż swoją obecnością zaszczycili nas: Jego  ekscelencja  ks. biskup Marian  Florczyk, proboszcz parafii  Pierzchnica – ks. Marian  Gawinek, poseł na Sejm  RP – pan  Bogdan  Latosiński, Świętokrzyski  Wicekurator  Oświaty – pan  Tomasz  Pleban, członek  Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego – pan  Piotr  Żołądek, reprezentant starosty  kieleckiego – pan Paweł Gratka, radny  powiatowy – pan Stanisław  Rękas, wójt Gminy Pierzchnica pan Stanisław Strąk,  przewodnicząca  Rady  Gminy  Pierzchnica – pani  Maria  Łopatowska, dyrektor  Społecznej  Szkoły Podstawowej w  Drugni – pani  Elżbieta Stemplewska, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica– pan  Dariusz  Michalski, prezes  Gminnej  Mleczarni w Pierzchnicy – pan Piotr Dąbrowski, prezes  Zakładu  Komunalnego w Pierzchnicy – pan Artur Garycki.My – kadra pedagogiczna wraz z panią dyrektor Bożeną Petrus, wszyscy wychowankowie-  już od dawna przygotowywaliśmy się do tego wyjątkowego święta z wielką starannością i ogromnym zaangażowaniem. Nad całością czuwał powołany przez panią dyrektor  komitet organizacyjny w składzie: pani Sylwia Bochenek, pani Barbara Miszczyk, pani Gertruda Majewska – Kapusta, pani Anna Skuza, pan Piotr Makuch, pan Paweł Ślusarczyk. We wszystkich działaniach wspierali nas przedstawiciele Rady Rodziców  z panią Renatą Rajcą  na czele. W styczniu zorganizowaliśmy  koncert kolęd pt. „Zaśpiewajmy Jezuskowi”, podczas którego zbieraliśmy fundusze na sztandar szkoły. W kolejnych  miesiącach uczniowie brali udział w  konkursie na opracowanie projektu sztandaru, konkursach wiedzy o życiu Kardynała Wyszyńskiego, a także konkursie plastycznym.
Już na początku maja w szkole można było poczuć odświętną atmosferę zbliżającej się uroczystości – na korytarzach nauczyciele przygotowali gazetki na temat przyszłego Patrona, zredagowany został kolejny numer gazetki szkolnej  poświĘcony życiu działalności i posłudze Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ten niezwykły dzień rozpoczął się o godzinie 9.30 od wspólnego przejścia wszystkich uczniów wraz z wychowawcami i nauczycielami z dziedzińca szkolnego do kościoła na koncelebrowaną Mszę Świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk; uczestniczyli w niej także zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, absolwenci. Wymowne słowa Jego ekscelencji biskupa na temat historii sztandaru będącego świętością – matką dla nas Polaków, piękna oprawa liturgiczna oraz wzruszający moment poświęcenia sztandaru sprawił, iż niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy  wraz z pocztami sztandarowymi: gimnazjum naszej placówki, Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni oraz  poświęconej   chorągwi  – niesionej przez rodziców – przemaszerowali pod pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.

Druga część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej.

Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym prowadzący pan Piotr Makuch – nauczyciel historii – oddał głos  pani dyrektor Bożenie Petrus, która serdecznie powitała przybyłych na uroczystość szacownych gości, rodziców, pracowników szkoły, emerytowanych nauczycieli, absolwentów,  prezesów placówek funkcjonujących na terenie naszej gminy.
W swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość  dzisiejszego dnia oraz jego historyczne znaczenie, przedstawiła krótki  opis działań przygotowujących nas do nadania imienia. Zaprezentowała argumenty potwierdzające wielkość i wartość postawy człowieka szlachetnego, jakim był Kardynał Stefan Wyszyński. Ponadto zapewniła wszystkich zgromadzonych, że jesteśmy w pełni gotowi, by sprostać nowym wyzwaniom, a „autorytet i  wzorzec  osoby  Prymasa  Tysiąclecia  wzmocni  nasze  działania  wychowawcze i  pedagogiczne, a także pozwoli  kształtować  uczniów  na  ludzi światłych, odpowiedzialnych,  wrażliwych i gotowych  do  czynienia  świata  lepszym  i  piękniejszym”.

Następnie wójt Gminy Pierzchnica pan Stanisław Strąk odczytał akt nadania imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Pierzchnicy i złożył go wraz z przewodniczącą Rady Gminy na ręce pani dyrektor.

Do przekazania sztandaru ufundowanego przez darczyńców, przyjaciół szkoły oraz rodziców wystąpił poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży pan Rafał Garlicki, asysta pani Renata Rajca i pani Joanna Litwin. Opiekunowie przekazali sztandar  pani dyrektor, która wypowiadając słowa: „Drodzy Uczniowie – przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru i otoczcie go powszechnym szacunkiem” – oddała go w ręce uczniów. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej stanowili chorąży Łukasz Kozub, asysta Iga Zgórska i  Julia Litwin. Kolejno odbyła się prezentacja sztandaru  – przewodnicząca szkoły – Karolina Miszczyk przeczytała jego opis.

W dalszej części święta przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Moment ten był dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich zebranych niezwykłym, wzruszającym i niezapomnianym przeżyciem.

Na zakończenie oficjalnej części tej podniosłej uroczystości społeczność uczniowska odśpiewała hymn szkoły „Do młodych” Adama Asnyka. Kolejno konferansjer oddał głos przybyłym gościom, którzy wygłosili krótkie przemówienia, składając nam życzenia i gratulacje. Pan  Wicekurator  Tomasz  Pleban odczytał  skierowany do nas list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – pana Kazimierza Mądzika, który nie mógł przybyć na uroczystość.

Przyszedł moment, w którym pan Piotr Makuch zaprosił przybyłych gości do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów, której mottem przewodnim były słowa Prymasa Tysiąclecia: „Napełniajmy codzienne życie dobrocią”. W programie uczniowie przedstawili fragmenty życiorysu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zaprezentowali scenki obrazujące wartości, którymi powinien kierować się każdy człowiek. Publiczność doświadczyła wielu wzruszeń, uczestnicząc w okolicznościowym widowisku, którego autorką była pani Sylwia Bochenek we współpracy z panią Teresą Rokicką i Mariolą Radomską. Scenariusz uroczystości został przygotowany w oparciu o  teksty prozatorskie oraz wątki z życia i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program poprowadzili z dużym wdziękiem młodzi i zdolni prezenterzy: Filip Ślusarczyk i Kinga Ogłoza – uczniowie gimnazjum. Pojawiło się w nim wiele myśli i cytatów zaczerpniętych z przemówień, rozważań i homilii Sługi Bożego, w którego rolę znakomicie wcielił się Wojciech Strojwąs. Przy komponowaniu programu artystycznego skoncentrowano się przede wszystkim na duchowości i nauczaniu Patrona oraz wartościach, jakie szkoła będzie kultywowała i wcielała w życie. Był to montaż słowno-muzyczny ilustrowany nastrojową muzyką sakralną i współczesną, pięknie wykonaną przez chór szkolny i solistów m. in.: Joannę Strąk, Gabriela Witkowskiego, Natalię Wojnowską, Anastazję Idzik, Agnieszkę Rajcę, Aleksandrę Wacek, Jakuba Kuzię – pod batutą pani Marzeny Wojtkowicz. Dekorację  i scenografię, którą stanowił fotel „kardynalski” wraz z biurkiem, zastawiony do obiadu stół – przygotowały panie: Marzena Domżał, Gertruda Kapusta – Majewska oraz Monika Dudkiewicz.

Gromkie oklaski uczestników uroczystości stanowiły cenną nagrodę dla wszystkich wykonawców za ich wysiłek, serce i zaangażowanie.
W końcowej mowie pani dyrektor zapewniła, że będziemy  podążać drogą wskazaną nam przez Patrona Szkoły – wybitnego Polaka i wielkiego Patrioty. Wyraziła najgorętsze podziękowania wszystkim osobom udzielającym wsparcia w realizacji naszej doniosłej uroczystości. Szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli, Rady Rodziców, osób, które udzieliły nam pomocy finansowej, wszystkich pracowników szkoły, naszych uczniów oraz tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, składając jednocześnie wszystkim zebranym najlepsze życzenia. Na zakończenie tej podniosłej strawy duchowej zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia – ważnego dla naszej placówki momentu historycznego.

 

                                                                                                      Sylwia Bochenek