VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to mamy – upadkom zapobiegamy”

Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to mamy- upadkom zapobiegamy”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR
w Kielcach.

Głównym celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Komisja  w składzie: Barbara Miszczyk, Marzena Domżał i Marzena Wojtkowicz dokonała oceny prac plastycznych według regulaminu i ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 39 uczniów, laureatami etapu szkolnego zostali:

w grupie wiekowej klas I-III:

I miejsce – Szymon Basa –  Ia

II miejsce – Maja Kwiecień – IIb

III miejsce – Patryk Dudek – IIb

w grupie wiekowej klas IV – VI:

I miejsce – Aleksandra Bednarska – VI

II miejsce – Nikola Kmiecik – Vb

III miejsce – Nina Miszczyk – Va

Prace wymienionych uczniów będą reprezentować szkołę w II etapie konkursu.

B. Miszczyk