VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 roku w kancelarii Pani Dyrektor oficjalnie otwarliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.  Podobnie jak w minionym roku akcja odbywała się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Czy znają? Aby to sprawdzić Patrole Egzaminacyjne wyruszyły na ulice Pierzchnicy. Pod opieką nauczycieli matematyki odwiedzili Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica, Ośrodek Zdrowia, oczywiście sprawdzani byli również nauczyciele (nie tylko matematycy) oraz pracownicy naszej szkoły i cóż się okazało… Wszyscy doskonale poradzili sobie zarówno z tabliczką mnożenia, jak również z tabliczką dzielenia. Starsi doskonale pamiętają tabliczkową wiedzę, a dzieci…

„Aby się nauczyć tabliczki mnożenia, trzeba mieć na co dzień z matmą do czynienia” słowami piosenki rozpoczęliśmy kolejny dzień sprawdzania tabliczkowej wiedzy. Pani Wicedyrektor skierowała do uczniów kilka słów i w ten sposób otwarła szkolny etap akcji. Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w różnych formach sprawdzania umiejętności mnożenia pamięciowego. Na lekcjach odbyły się egzaminy pisemne, podczas przerw śródlekcyjnych egzaminy ustne, chłopcy klasy IVb oraz dziewczęta klas ósmych podczas zajęć wychowania fizycznego sprawdzili matematyczną wiedzę w połączeniu ze sprawnością fizyczną biorąc udział w grze „Piłkarz matematyk”.

Było dużo radości, zabawy i śmiechu, ale również stresu i obawy, czy aby pamiętamy tabliczkę mnożenia. Stąd sądzimy, że błędy, które się pojawiały wynikały właśnie z nadmiernego stresu. Jednak większość wykazała się doskonałą umiejętnością liczenia w pamięci. Najlepsi otrzymali odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz certyfikaty, a także nagrodę w postaci oceny z matematyki.

Akcja VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia potwierdziła, że „matematyka to przedmiot nie nudny, można go polubić jest wcale nie trudny”. Wydarzenie to dostarczyło wiele emocji, ale przede wszystkim było okazją do przypomnienia i młodszym, i starszym, jak bardzo przydatna jest znajomość tabliczki mnożenia.

My matematycy kierujemy do naszych uczniów słowa wspomnianej już wcześniej piosenki:

Dzieci drogie dzieci, świat się ciągle zmienia, uczmy się więc pilnie tabliczki mnożenia. Co tam komputery, nikt mi nic nie powie, najważniejsze przecież, co mamy w głowie. Naszym marzeniem jest, aby hasło to przyświecało uczniom w nauce matematyki.

Szkolni Koordynatorzy Akcji