„W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki”

Kilkoro uczniów z klasy 8a i 8b wraz z opiekunem postanowili realizować w bieżącym roku szkolnym założenia projektu edukacyjnego „W drodze do wolności”. Autorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Biuro Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Patronat nad projektem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Celem natomiast jest rozbudzenie zainteresowań uczniów własną przeszłością, kształtowanie więzi z ojczystym krajem, utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej. Efektem będzie stworzenie i udział w grze miejskiej powstałej we współpracy szkół.
23 września Burkat Weronika, Dziarmaga Gabriela, Głąb Luiza, Jędrzejowski Michał, Kamiński Stanisław, Kwaśniewski Kacper, Kuzia Nina, Markiewicz Wiktoria, Moskwa Oskar, Ogłoza Martyna, Pasternak Dominik, Pasternak Oliwia, Szwed Jakub, Wysocka Wiktoria wzięli udział w konferencji edukacyjnej „W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki” wraz z uczniami z powiatu kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego i staszowskiego. Historycy z delegatury IPN w Kielcach przedstawili zebranym polityczne i militarne aspekty wybuchu II wojny światowej, wojnę obronną i początki konspiracji, a także antypolską politykę Niemców i Sowietów. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie wzięli udział w interaktywnym quizie wiedzy historycznej z zakresu prezentowanego podczas wykładów. W każdym z tych etapów konkursów uczniowie z Morawicy zajmowali czołowe lokaty i zdobywali nagrody rzeczowe w postaci historycznych gier edukacyjnych. Na wyróżnienie zasługuje Kacper Kwaśniewski, który zdobył nagrodę w  jednym z trzech przeprowadzonych quizów.

M. Radomska