Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniach 22 – 24 XI 2017r. młodzież klas VI – VII oraz oddziałów gimnazjalnych uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych w ramach jesiennych DNI PROFILAKTYKI W SZKOLE, które jak co roku organizuje Społeczny Ruch Trzeźwości.

Tym razem warsztaty dla klas VI – VII : ,, Ciekawość nie zawsze się opłaca” oraz warsztaty dla oddziałów gimnazjalnych II i III : ,, Jestem wolny, mam przewagę” poprowadzili trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych.

Uczestnicy dowiedzieli się  na czym polega i jak powstaje uzależnienie. Poznali też negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych na ludzki organizm oraz psychikę. Prowadzący pomagali młodzieży w przyjęciu krytycznej postawy wobec używek, a także uświadamiali im korzyści płynące z abstynencji. Uczniowie ćwiczyli  również zachowania asertywne – tak, by w odpowiednim momencie umieli przeciwstawić się presji otoczenia i powiedzieć NIE, gdy ktoś zaproponuje szkodliwe substancje. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem niekończących się problemów we wszystkich ważnych dla nich sferach życia. Panująca w  trakcie zajęć atmosfera swobody i otwartości pozwalała trenerom w skuteczny sposób dotrzeć do młodych ludzi i nawiązać nić wzajemnego zrozumienia opartego na zaufaniu. Dzięki temu przekaz stał się  bardziej wiarygodny.  Niezwykle ważne podczas tych warsztatów były techniki dramowe, dzięki którym młodzież niejako na własnej skórze mogła poczuć drastyczne skutki zaprzedawania się w niewolę substancjom psychoaktywym.

                                                                                           Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny