Warsztaty profilaktyczne “Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”

W dniach 26 i 27.11. 2015 r. w Zespole Szkół w  Pierzchnicy przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. W zajęciach „Nie daj się oszukać – dopalacze to tez narkotyki” wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum.

Cele programu:

– wstępna diagnoza skali zjawiska  w poszczególnych klasach;

– obalenie mitów na temat środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem    dopalaczy;

– uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia

W ramach zajęć przeprowadzona została  anonimowa ankieta na temat używania środków psychoaktywnych. Wyniki badania prowadzący warsztaty  prześlą  do ZS w Pierzchnicy.

W ramach dni profilaktyki odbyło się również szkolenie dla nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół w Pierzchnicy na temat uzależnień od narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Cieszy fakt, że w tym roku zainteresowanie szkoleniem ze strony rodziców było duże. Z optymizmem można patrzeć w przyszłość. Tylko przez wspólne działanie można osiągnąć cel.

Realizatorami szkolenia i warsztatów byli: Pracownia Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień w Kielcach, Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Płocku.

„Dni profilaktyki w szkole” zorganizowane zostały przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z  Dyrekcją  Zespołu Szkół w Pierzchnicy.

Prezes SRT Marek Kułan