WF z AWF

Celem programu, koordynowanego przez MEIN,  Akademie Wychowania Fizycznego w Krakowie i w Warszawie, jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Służy również monitorowaniu stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po pandemii.

Wychowawcy: Barbara Miszczyk, Anna Makuch, Renata Piątek po I etapie programu – ukończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu zostali zakwalifikowani do prowadzenia w klasach I-III dodatkowych zajęć sportowych w ramach Sport Klubu.

Poprzez gry i zabawy ruchowe dzieci nie tylko poprawią swoja kondycje fizyczna, ale również odbudują  relację z rówieśnikami.

B. Miszczyk