Wizyta biskupa Mariana Florczyka

Dziś gościliśmy w naszej szkole niezwykłą osobę. Odwiedził nas kielecki biskup pomocniczy Marian Florczyk. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotowali pod kierunkiem pań Marioli Radomskiej, Danuty Wacek i Marzeny Wojtkowicz występ artystyczny.

Przedstawienie nawiązywało oczywiście do treści religijnych, do Starego i Nowego Testamentu. Poruszające sceny oraz piosenki zmuszały do chwili zadumy nad losem człowieka, jego powinnościami oraz sensem życia. Uniwersalne przypowieści o Adamie i Ewie, historia Jezusa Chrystusa przeplatały się ze współczesnymi pytaniami o cel życia, cel cierpienia, a przede wszystkim o kierunek, jaki człowiek powinien obrać podejmując codzienne wyzwania.

Ksiądz Biskup nagrodził występ gromkimi brawami, podziękował uczniom i nauczycielom oraz wygłosił krótką, acz bardzo pouczającą mowę nawiązującą do przedstawienia. Opowiedział o ludzkich zmaganiach i krzyżu, jaki każdy z nas dźwiga. Pobłogosławił nam wszystkim, dodał otuchy i siły w pokonywaniu przeciwności losu.

T.S.

IMG_0231 (640x480) IMG_0246 (640x480) IMG_0254 (640x480) Wizyta biskupa 017 (800x600) Wizyta biskupa 020 (800x600) Wizyta biskupa 021 (800x600) Wizyta biskupa 023 (600x800) Wizyta biskupa 024 (800x600) Wizyta biskupa 027 (800x600) wizyta biskupa 035 (800x600) wizyta biskupa 039 (800x600) wizyta biskupa 041 (800x600) wizyta biskupa 043 (800x600) wizyta biskupa 044 (800x600) wizyta biskupa 047 (800x600) wizyta biskupa 049 (600x800) wizyta biskupa 050 (800x600)