Wizyta w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

4 listopada uczniowie klasy Ia odwiedzili Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Po krótkiej prelekcji obejrzały film, w którym główny bohater Mieszko przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Film był wprowadzeniem do zajęć warsztatowych pt.,,Kim jesteśmy, gdzie mieszkamy. Ojczyzna, region.  Ważne miejsca ziemi świętokrzyskiej.” Dzieci dowiedziały się co to jest historia, poznawały drogę Polski do odzyskania niepodległości oraz  odkrywały swoją “małą ojczyznę”. Następnie po obejrzeniu  prezentacji dotyczącej naszego regionu, pracowali z mapą Polski, na której zaznaczały Warszawę, województwo świętokrzyskie i miasto Kielce. Na kolejnej mapie województwa omawiały i przyklejały  herb województwa i Kielc oraz najciekawsze miejsca w naszym regionie.  Na zakończenie wizyty wszyscy zwiedzili ekspozycję Ośrodka. Ważnym elementem wycieczki było kształtowanie i upowszechnianie postaw patriotycznych i obywatelskich, kontakt z pamiątkami przeszłości oraz budzenie poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.

                                                                                                          B. Miszczyk