Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej

Dnia 12 czerwca 2019 roku uczniowie klas I-III w ramach projektu edukacyjnego ,,Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim” odwiedziły siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej „Ognik”.
Ich celem było przyswojenie przez uczniów praktycznych zachowań w różnych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą się zdarzyć podczas pobytu w różnych miejscach. Podczas spotkania  strażacy przedstawili tematykę z zakresu bezpiecznej ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, sposoby powiadamiania służ ratunkowych oraz  zasady prawidłowego zachowania się  i kształtowania nawyków w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Słuchając pogadanki  i oglądając krótkie filmiki  dzieci uczyły się,  jak uniknąć pożaru, jak bezpiecznie korzystać  z urządzeń elektrycznych, co zrobić, gdy zapali się na dziecku ubranie oraz jak zachować się, gdy w sąsiednim pomieszczeniu pojawi się pożar.

Na zakończenie spotkania dzieci  zadawały strażakom pytania, przymierzały strażackie ubrania  i hełm oraz z ogromnym zainteresowaniem obejrzały różnego rodzaju wozy strażackie i wykorzystywany przez strażaków nowoczesny sprzęt gaśniczy.
Zajęcia przeprowadzone przez strażaków wzbudziły, duże zainteresowanie i emocje nie tylko  wśród zgromadzonych uczniów ale i  nauczycieli.

Barbara Miszczyk