Wolontariusze w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

5 czerwca 17 wolontariuszy pod opieką p. Anny Skuza udali się na spotkanie podsumowujące roczną współpracę z tą placówką. W Domu Opieki Rodzinnej uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum  od października prowadzili działania wolontarystyczne na rzecz pensjonariuszy tego domu.

Cotygodniowe spotkania, wróżby andrzejkowe, wspólne wykonywanie świątecznych ozdób czy wreszcie niezwykle pasjonujące rozmowy z mieszkańcami Domu Opieki Rodzinnej, zostały zapamiętane zarówno przez seniorów jak i przez nas. W czasie środowego spotkania pensjonariusze dziękowali za czas spędzony z Nimi. Oficjalnego podsumowania współpracy dokonał dyr. placówki   pan Tomasz Borowiecki. Skierował on słowa wdzięczności do każdego z nas, wręczając zaświadczenia potwierdzające współpracę każdy wolontariusz otrzymał książkę z imienną dedykacją. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do Jowity Piwowar uczennicy klasy VIII b. Nasza koleżanka wybrana przez nas w październiku na osobę która miała reprezentować naszą grupę, Jowita wypełniała swoją funkcję wzorowo, takie samo zdanie wyrazili obecni na spotkaniu mieszkańcy Domu Opieki Rodzinnej.

Łzy w czach starszych ludzi oraz gromkie brawa utwierdziły nas w przekonaniu jak ważny był to czas dla obydwu stron. Na ręce p. Skuzy p. Borowiecki złożył podziękowania dla dyrekcji szkoły za umożliwienie nam działań w ramach wolontariatu. Żegnając się z mieszkańcami Domu Opieki Rodzinnej zadeklarowaliśmy odwiedzanie tego szczególnego miejsca.

Wolontariusze