Wskazówki do pracy w czasie zawieszenia zajęć w szkole

Drodzy Uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole nie oznacza dni wolnych od nauki. Zachęcamy do odpowiedzialnego wykorzystania tego czasu, w celu uzupełnienia swoich wiadomości, przeczytania lektury, doskonalenia interdyscyplinarnych umiejętności. Szczególną prośbę kierujemy do naszych najstarszych uczniów.

 

Drodzy Ósmoklasiści!

Na ten moment już  jesteście przygotowani do czekającego Was w kwietniu egzaminu – systematycznie uczestniczyliście w dodatkowych zajęciach, odbył się cykl lekcji powtórzeniowych, podczas próbnych egzaminów zapoznaliście się z procedurami i przebiegiem egzaminu, zmierzyliście się ze stresem. Zachęcamy Was do samodzielnej pracy w celu jeszcze lepszego przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu proponujemy odwiedzić następujące strony www:

 

Egzamin ósmoklasisty

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=313

Egzamin ósmoklasisty

https://epodreczniki.pl/

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/