Współpraca Gimnazjum ze szkołą Vestre Skole w Danii

We wrześniu nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą Vestre Skole w Danii, w miejscowości Middelfart. Polega ona na wymianie korespondencji między uczniami obu szkół. Niektórzy gimnazjaliści, oprócz pisania tradycyjnych listów, nawiązali kontakt z duńską młodzieżą również za pośrednictwem  internetowych portali społecznościowych.

Głównym  celem tego projektu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez  wykorzystanie go w praktyce. Taka współpraca pozwala jednak również na wzbogacenie wiedzy o kulturze i zwyczajach innego kraju, a przez to uczy  tolerancji  i otwartości oraz pomaga tworzyć relacje międzykulturowe i  przełamywać bariery.

W projekcie bierze udział 22 uczniów z klas I-III Gimnazjum oraz taka sama liczba uczniów duńskiej Vestre Skole. Pod koniec września wysłaliśmy do Danii pierwszą paczkę, w której oprócz listów zamieściliśmy typowe polskie słodycze, zdjęcia prezentujące szkołę i uczniów oraz foldery przedstawiające Kielce i Region Świętokrzyski.

Od duńskich rówieśników nasi uczniowie również otrzymali  listy,  zdjęcia,  słodycze oraz film prezentujący Vestre Skole i ciekawostki o Danii i miejscowości Middelfart.

W grudniu wysłaliśmy przesyłkę świąteczną zawierającą kolejne listy, kartki z życzeniami  bożonarodzeniowymi,  słodycze oraz film prezentujący naszą szkołę. Dołączyliśmy również prezentację multimedialną  o Polsce i typowych dla naszego kraju zwyczajach świątecznych .

Nauczycielki Języka Angielskiego