Wspomnienie o Patronie – Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki Polak i Patriota – Patron naszej Szkoły. Każdy, kto poznał bliżej życie Prymasa Tysiąclecia, z pewnością wie, że  jego postawa wciąż inspiruje i skłania do refleksji nad życiem współczesnego człowieka. Tradycją stały się, uroczyście obchodzone w maju, Dni Patrona. Niestety, sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnego apelu ku czci Patrona. Niemniej jednak, mimo nauczania zdalnego i hybrydowego, uczniowie mieli okazje oddać hołd temu Wielkiemu Człowiekowi poprzez udział w wielu działaniach organizowanych w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Wielki Człowiek – Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński”. Jednym z tych działań było stworzenie filmu, w którym uczniowie przybliżają dzieje naszego Patrona, dzieląc się jednocześnie swoimi uzdolnieniami lektorskimi  i wokalnymi. Uczniom, którzy wzięli udział w realizacji projektu, składamy podziękowania za poświęcony czas oraz ogromne zaangażowanie. Wszystkich serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.

Film o Prymasie Tysiąclecia – Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Autorzy innowacji „Wielki Człowiek – Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński”