„Wszystko co piękne dojrzewa powoli” – Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum

slubowanie 010Tradycją naszego gimnazjum jest uroczystość, w trakcie której uczniowie pierwszych klas  w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości i  rodziców składają ślubowanie i od tego momentu stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej- uczniami gimnazjum. W tym roku tę uroczystość   obchodziliśmy 10 października. Na  początku apelu przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego – Monika Wójcik uroczyście złożyła pani dyrektor Bożenie Petrus meldunek o gotowości uczniów do jego rozpoczęcia. Następnie pani dyrektor gorąco powitała wszystkich gości, nauczycieli,  rodziców, uczniów klas drugich i trzecich naszego gimnazjum i oczywiście bohaterów wydarzenia –  pierwszoklasistów, do których skierowała kilka ciepłych słów. Wprowadzony został sztandar szkoły, wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn państwowy i rozpoczął się kluczowy moment ślubowania. Przewodniczący klas pierwszych wystąpili na wezwanie przewodniczącej szkoły, a wszyscy uczniowie wyciągając dwa palce u prawej ręki, powtarzali słowa: „Ślubujemy” na tekst roty ślubowania. Po złożonej przysiędze, pani dyrektor wręczyła przewodniczącym klas akty ślubowania i jako pierwsza złożyła gratulacje uczniom. Kolejno głos zabierali pan wójt Stanisław Strąk, ks. proboszcz Marian Gawinek oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Strąk. Wszyscy goście życzyli wielu sukcesów w nauce, zapału do systematycznej nauki, poszerzania swoich horyzontów oraz właściwego przygotowania się do odpowiedniego życia w społeczeństwie. Następnie odśpiewany został hymn szkolny, po czym wyprowadzono poczet sztandarowy i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana  przez młodzież  pierwszych klas. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej przewodnicząca szkoły w imieniu wszystkich gimnazjalistów  złożyła serdeczne życzenia dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Zapewne podniosła atmosfera, tekst przysięgi, oprawa artystyczna  – nie pozwolą wymazać ze wspomnień tej uroczystości.