Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum

Dnia 23 września 2016r. odbyły się w pełni demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone dwutygodniową kampanią wyborczą, podczas której kandydatki przedstawiały -głównie w formie plakatów -swoje hasła i obietnice przedwyborcze. W wyniku głosowania obrano trzon SU. Przedstawia się on następująco:

Przewodnicząca szkoły –  Sylwia Dziedzic  z klasy 3 a
Zastępca przewodniczącej  – Karolina Miszczyk  z klasy 2b
Sekretarz – Aleksandra Pałyga z klasy 3b