Wycieczka do Chorzowa

Wyruszamy spod szkoły o godz. 5.30 w składzie: 26 uczniów klasy V, 6 uczniów klasy VIa, 14 uczniów klasy VIb oraz 3 opiekunów: p.D.Wacek, E.Wójcik-Nosol i G.Majewska-Kapusta. O godz. 10.00 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne w Planetarium. Tutaj  bierzemy udział w  nietypowych lekcjach przyrody. Na początku uczestniczymy w dwugodzinnych zajęciach, które odbywają się w sali projekcyjnej Planetarium pod 23-metrową  kopułą stanowiąca ekran sztucznego nieba. Na półkulistym ekranie oglądamy  niebo w dowolnym i czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują nam wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie zarówno w ciągu doby jak i w ciągu roku. Następnie udajemy się do obserwatorium astronomicznego, gdzie poznajemy budowę i zasady działania teleskopów oraz sposoby wykonywania obserwacji astronomicznych. Możemy obejrzeć, a nawet dotknąć i poruszyć trzy i pół tonowy teleskop. Nie możemy jedynie zaobserwować Słońca i zjawisk zachodzących na jego powierzchni, ponieważ warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Z obserwatorium udajemy się do stacji klimatologicznej, gdzie  w ciekawy sposób prowadzący zajęcia przedstawia nam informacje na temat prowadzonych pomiarów i obserwacji składników pogody. Pokazuje nam stosowane przyrządy pomiarowe, dziennik spostrzeżeń meteorologicznych, wyjaśnia jak się tworzy mapę pogody. Na zakończenie wizyty zaprasza nas do ogródka meteorologicznego, gdzie możemy zobaczyć jak te pomiary wyglądają w rzeczywistości.

Ze stacji klimatologicznej udajemy się do chorzowskiego ZOO. Wizytę rozpoczynamy od podziału na dwie grupy. Jedna grupa udaje się na zwiedzanie ZOO a druga na zajęcia pn.„Pomiary i obserwacje meteorologiczne” aby wcielić się w profesjonalnych obserwatorów sieci pomiarowej IMGW i zastosować poznane wcześniej informacje przy samodzielnych obserwacjach i pomiarach topoklimatycznych. Zajęcia trwają około 50 min. Po tym czasie grupy zamieniają się miejscami.

O godz. 16.30 wyruszamy w drogę powrotną robiąc postój w Mac Donaldzie, gdzie możemy zjeść ciepły posiłek. O godz. 21.30 jesteśmy już pod szkołą, skąd odbierają nas Rodzice.

Wycieczka dopiero się kończy a my już planujemy następną.

G.Majewska-Kapusta