Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

Dzięki środkom pozyskanym do realizacji projektu „Wiedza naszym kapitałem” uczniowie klas czwartych i piątych wyjechali w sobotni poranek do Ojcowa, krainy potężnych skał, dolin, jaskiń i średniowiecznych zamków.

Ojcowski Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Położony jest w województwie małopolskim, 15 km od Krakowa. Zwiedzanie tego pięknego miejsca rozpoczęliśmy od wizity w Centrum Edukacyjno Muzealnym. Zwiedzanie rozpoczęło się w sali projekcyjnej od pokazu filmu zrealizowanego w technologii 3D,  który przedstawił  tworzenie się doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne i pokazał Ojcowski Park Narodowy. Po projekcji przeszliśmy do sal wystawowych, po których oprowadza lektor. Poruszanie się na ekspozycji ułatwiało przekazywane polecenia oraz czytelne oznakowanie sal. Zobaczyliśmy m.in. makietę Ojcowskiego Parku Narodowego, gabloty z licznymi eksponatami geologicznymi, rekonstrukcję jaskini oraz imponującą dioramę ukazującą wybrane gatunki roślin i zwierząt.

Po opuszczeniu budynku udaliśmy się na spacer Doliną Prądnika, która uznana jest za najpiękniejszą dolinę całej Jury Krakowsko Częstochowskiej. Przewodnicy ciekawie opowiadali nam o florze i faunie charakterystycznej dla tego terenu, o niezwykłych skałach widocznych niemal na każdym kroku naszej wędrówki i o licznych legendach związanych z Ojcowem i okolicami.

Legendy dotyczyły m. in. zwiedzonego przez nas średniowiecznego zamku ojcowskiego oraz przepięknej Jaskini Łokietka, w której nasz król się schronił się uciekając przed wojskami czeskiego króla Wacława II.

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc Ojcowskiego Parku Narodowego jest na pewno słynna Maczuga Herkulesa, zbudowana z twardych wapieni skalistych maczuga skalna stanowiąca bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Skałą zrobiłą na nas naprawdę ogromne wrażenie. Podobnie jak przepiękny zamek w Pieskowej Skale. Budowla stanowiła element łańcucha obronnych Orlich Gniazd, gdyż wzniesiony został na niedostępnej skale.

Wrażeń dostarczyła nam wycieczka wiele. Zobaczyliśmy jeden z najpiękniejszych zakątków Polski i na pewno na długo zapamiętamy niezwykłe miejsca, które zobaczyliśmy. Zapewne niejeden z nas wkrótce wróci w okolice Ojcowa, by spędzić tam czas.

Tomasz Stolarczyk

IMG_0337 IMG_0341 IMG_0345 IMG_0350 IMG_0354 IMG_0358 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0370 IMG_0375 IMG_0332 IMG_0334 IMG_0336