Wyjazd klas III do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

30 maja uczniowie klas trzecich wzięli udział w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku.

Celem wyjazdu było:

-poznanie oferty edukacyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu

-poznanie zawodów, w jakich kształcą się uczniowie w ramach tych szkół

– poznanie bazy  placówki

-spotkanie z uczniami i nauczycielami tej szkoły

Zostaliśmy powitani przez dyrektora Zespołu pana Sławomira Wójcika, następnie w kilku słowach zwrócił się do nas zastępca burmistrza Chmielnika pan Mariusz Ściana, który nadmienił iż jest absolwentem tej szkoły.

Ofertę edukacyjną szkoły  prezentowali nauczyciele. I tak kolejno zostaliśmy zapoznani z ofertą Liceum Ogólnokształcącego. Prezentacją była uatrakcyjniona występami uczniów działających w szkolnym teatrze , zespole muzycznym oraz pasjonatów z koła chemicznego.

O technikum informowała nas nauczycielka przedmiotów zawodowych która koordynuje projekty podejmowane przez placówkę. Technikum kształci w zawodach: technik hotelarstwa, technik mechanik, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista oraz technik informatyk.

W tej części obejrzeliśmy prezentację ukazującą miejsca odwiedzone przez młodzież w ramach realizacji projektów oraz te w których młodzież realizuje praktyki zawodowe.

Kolejną częścią spotkania była informacja o szkolnictwie zawodowym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Po części informacyjnej przyszedł czas na zwiedzanie szkoły: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, pracowni językowej oraz biblioteki.

W sali gimnastycznej czekali na nas członkowie klubu sportowego którzy zaprezentowali pokaz wschodnich sztuk walki.

Odbyliśmy również spotkanie z nauczycielem Zasadniczej Szkoły  Zawodowej który mówił nie tylko o bazie warsztatów, nowoczesnym ich wyposażeniu ale przede wszystkim o rosnącej randze szkolnictwa zawodowego dzięki czemu na rynek pracy będą trafiać fachowcy o umiejętnościach na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie na rynku pracy.

Przechodząc szkolnymi korytarzami mieliśmy okazję rozmowy z uczniami Zespołu Szkół, wśród nich byli również absolwenci naszego gimnazjum.

 Samorząd klasy III a, III b