Wyjazd trzecioklasistów na Giełdę Szkół

Dnia 23 marca 44 uczniów klas trzecich naszego gimnazjum wraz z wychowawczyniami wzięło udział w wyjedzie do Kielc na Giełdę Szkół zorganizowaną w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z aktualnymi ofertami szkół ponad gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły między innymi II  LO im. Jana Śniadeckiego, VI  LO im. Juliusza Słowackiego, I  LO im. Stefana Żeromskiego, IV- LO, Liceum Leśne  z Zagnańska , Technika Pro-fil, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego i im. M. Kopernika,  Zespół Szkół  Przemysłu Spożywczego,  Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Bosaka, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego ten ostatni z bogatą ofertą szkolnictwa zawodowego.

Na stoiskach oprócz materiałów informacyjnych przygotowano wiele atrakcji: loterie, pokazy, etc. Wszystko, aby skutecznie przekonać nas do swojej oferty.

Smacznymi potrawami, które można było konsumować zachęcały kierunki gastronomiczne, prezentacją nowoczesnego sprzętu – kierunki informatyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy uczniów kierunku fryzjerskiego szkół Profil( układanie fryzur) oraz budowlanego. Pokazy sztuki fryzjerskiej okazały się na tyle interesujące iż nasi koledzy i koleżanki z ochotą posłużyli jako modele.

Dodatkową atrakcją Giełdy  byli sokolnicy z Liceum Leśnego z Zagnańska, pokaz kompanii reprezentacyjnej młodzieży z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. J. Wybickiego.

Kilku naszych kolegów wzięło udział w warsztatach kariery międzynarodowej  starając się uzyskać odpowiedź na pytanie -Jak zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną z uwzględnieniem globalizującego się rynku pracy.

Uwagę zwrócił również  Turniej Gier Planszowych Historycznych przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej (delegatura w Kielcach)

Giełda dała możliwość pozyskania informacji o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół ponad gimnazjalnych,  o kierunkach kształcenia w tych placówkach. Uczniowie tych szkół chętnie opowiadali o swoich szkołach zapraszając nas na” Dni Otwarte”

Wyjazd na Giełdę Szkół  pomoże nam wszystkim w wyborze miejsca gdzie będziemy mogli  kontynuować naukę oraz pomoże wskazać która szkoła najlepiej wpisze się w nasze edukacyjne aspiracje.

Uczniowie klas III