Wywiadówki półroczne

W dniu 6 lutego 2015 roku odbędą się wywiadówki podsumowujące wyniki za pierwsze półrocze.

Szkoła Podstawowa godzina 15.30

Gimnazjum godzina 16.30