XVIII Dzień Papieski „Promieniowanie Ojcostwa”

14 października 2018 roku zuchy z Gromady „Baśniowe Skrzaty” oraz harcerze z 7 DH i 44 Drużyny Starszoharcerskiej ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy kwestowali podczas obchodów gminnych Dnia Papieskiego. Kwesta była zorganizowana na terenie miejscowości Pierzchnica.

Mieszkańcy chętnie wsparli finansowo Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia przekazując tysiąc sto złotych do puszek kwestujących. Pieniądze zostały wpłacone na konto fundacji.

Harcerze i zuchy z Pierzchnicy włączają się corocznie w upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.

W imieniu stypendystów dziękujemy:

Zuchy i harcerze z Pierzchnicy.