XXVII Tydzień Kultury Języka Polskiego

„Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”

Młodzi ludzi, stawiający sobie cele, nie zawsze zdają sobie sprawę, że tajemnica osiągnięcia sukcesu tkwi między innymi w umiejętności sprawnego  i poprawnego posługiwania się językiem. Jest on podstawowym narzędziem służącym nie tylko komunikacji interpersonalnej, ale także zdobywaniu wiedzy z każdej dziedziny.
Zgodnie z tradycją – w dniach 11-15 marca bieżącego roku w ramach ogólnopolskich  obchodów XXVII Tygodnia Kultury Języka Polskiego przeprowadziliśmy w naszej szkole działania, których celami było: budowanie świadomości dotyczącej  roli języka ojczystego w życiu człowieka  i narodu, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze, dbałość o bogactwo języka, uwrażliwianie na poprawność ortograficzną oraz rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży. Różnorodność zastosowanych form konkursów stworzyła okazje do „spotkań z językiem”, umożliwiła uczniom uczestnictwo w różnorodnych lekcjach poprawności językowej i ortograficznej, pozwoliła „by język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”, dała możliwość zaprezentowania umiejętności piśmienniczych. Uczniowie klas I – VIII oraz III gimnazjum bawili się językiem, książką, zostali uwrażliwieni na wagę – potęgę słowa. Wychowankowie wzięli udział w następujących konkursach: ortograficznym, kaligraficznym, czytelniczym pt. „Nie takie książki straszne”. Ponadto zespoły redakcyjne uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum reprezentujące poszczególne zespoły klasowe stanęły do współzawodnictwa, rozwiązując zadania z zakresu poprawności językowej i frazeologii. Natomiast chętni uczniowie klas VI- VIII oraz III gimnazjum redagowali wypracowania na temat roli wartości  i uczuć w życiu człowieka. W swoich wypowiedziach odwoływali się do literatury, postaw bohaterów historycznych oraz obserwacji otaczającego świata.

W pierwszym dniu Tygodnia Kultury Języka został przeprowadzony Konkurs ortograficzny pt. „Każdy może zostać Mistrzem Ortografii” na trzech poziomach wiekowych – uczniowie klas: I-III, IV- VI oraz VII, VIII i III gimnazjum. Celami konkursu było propagowanie idei poprawnej pisowni, zmotywowanie uczniów do poznawania i utrwalania zasad polskiej ortografii i interpunkcji, motywowanie wychowanków do doskonalenia własnych umiejętności w tymże zakresie oraz rozbudzenie w nich tzw. czujności ortograficznej. „Mistrzyniami Ortografii” w tym roku zostały: gimnazjalistka Julia Jamioł – z klasy III c oraz Katarzyna Zajączkowska uczennica klasy VI a. Natomiast wyniki zmagań  w klasach I-III przedstawiają się następująco:

Na poziomie klas I:

1 miejsce: Izabela Bandura – I b, Bartosz Pasternak– I a,

2 miejsce: Iga Kozłowska – I b, Alicja Pasternak – I a,

3 miejsce:  Aleksandra Dudek – I b, Natalia Tkacz – I a;

Na poziomie klas II:

1 miejsce:  Amelia Markiewicz – II a,

2 miejsce:  Zuzanna Świercz – II a,

3 miejsce:  Kinga Korczak – II a, Kinga Nowak– II b;

Na poziomie klas III:

1 miejsce: Jakub Sabat – III b,

2 miejsce: Aleksandra Woźniak  – III a,

3 miejsce: Maja Kwaśniewska – III a.

Konkurs kaligraficzny „Bakałamarz” stał się dla uczestników wyśmienitą przygodą z kaligrafią – doskonałą zabawą. Jury konkursowe oceniając prace uczniów, wzięło po uwagę:  staranność i płynność pisma, dopełnienie kształtów liter, estetykę i właściwe połączenia literowe, jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego, utrzymywanie się w liniaturze, poprawność odwzorowania tekstu, poprawność graficzną, ortograficzną i interpunkcyjną, czytelność pisma oraz ogólne walory estetyczne pracy. Wybór mistrzowskiej pracy wśród uczniów klas I – III był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie dzieci biorące udział bardzo się starały, aby to ich praca została zauważona i wyróżniona. Ostatecznie wyniki konkursu prezentują się następująco:

Na poziomie klas I:

1 miejsce: Anna Krajewska – I b, Konrad Kułagowski – I a,

2 miejsce: Julia Wrzoskiewicz – I b, Bartłomiej Słupiński – I a,

3 miejsce: Bartosz Pasternak – I a;

Na poziomie klas II:

1 miejsce: Julia Moryc – II a,                                                                                                                                                                                                      2 miejsce: Zuzanna Świercz – II a, Julia Kozak – II b,

3 miejsce: Patrycja Latosińska – II b,  Amelia Markiewicz – II a;

Na poziomie klas III:

1 miejsce: Maja Kwiecień – III b,                                                                                                                                                                                               2 miejsce: Maja Kwaśniewska – III a,                                                                                                                                                                                      3 miejsce: Alicja Długosz – III a.

Konkurs kaligraficzny dla uczniów klas IV – VI wzbudził wiele emocji. Okazało się, że sztuka pięknego pisania nie jest prostą sprawą. Podczas trwania konkursu uczniowie dzielili się swoimi odczuciami, wyrażali opinię, ale przede wszystkim świetnie się bawili. Zadanie postawione uczniom wymagało nie tylko wiernego i bezbłędnego odwzorowania tekstu, ale także właściwego połączenia liter, utrzymywania się w liniaturze oraz zachowania jednolitości pochylenia pisma. Wśród dwudziestu prac uczniowskich na szczególne uznanie zasługuje praca uczennicy klasy V a, która spełniła wszystkie kryteria oceny, prezentowała się bardzo dobrze  i to właśnie Weronika Pacholec otrzymała tytuł „Mistrza Kaligrafii”.

Konkurs czytelniczy pt. „Nie takie książki straszne” również został podzielony na grupy wiekowe – uczniowie klas IV-VI oraz VII, VIII i III gimnazjum. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły z każdej klasy. Uczniowie mieli do rozwiązania  zadania, wśród których znalazły się między innymi zagadki dotyczące: bohaterów literackich, ukrytych tytułów książek, rozpoznawania cytatów pochodzących z określonych lektur czy też redagowania tekstu. Zmagania przebiegały w twórczej i miłej atmosferze, uczestnicy z zaangażowaniem rozwiązywali zadania.

Na poziomie klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła klasa VI a, drugie – IV b , zaś na trzeciej pozycji uplasowała się klasa V b. Natomiast  wśród klas VII, VIII i III gimnazjum na pierwszym miejscu znalazła się klasa VII b, drugim – ex aequo VIII a i III c, natomiast trzecią lokatę uzyskały klasy: VIII b, III a i III b.

Zadowalająco wypadły również zadania sprawdzające znajomość zakresu frazeologii i poprawności językowej. Po sprawdzeniu zadań, które zostały zróżnicowane i dostosowane do poziomu klas, okazało się, że najmniej problemów wykazali uczniowie z klasy VI b – Zuzanna Wojnowska, Izabela Rusiecka, Bartosz Bandura oraz uczniowie: Nikola Majczak, Kinga Bryk, Kacper Kwaśniewski – reprezentujący klasę VII a.

Składamy serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników!

Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach otrzymają nagrody, pamiątkowe dyplomy, cząstkowe oceny z języka polskiego oraz wzorowe  z zachowania.

                                                                                                             Sylwia Bochenek