Z wizytą Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Cele wyjazdu:

  • Wizyta w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – pisarza Ziemi Kieleckiej
  • Obejrzenie wystawy czasowej Pół wieku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
  • Zapoznanie uczniów z założeniami działalności muzeum
  • Rozbudzanie zainteresowań kulturą i regionem

1 czerwca 41 uczniów klas drugich wzięło udział w wyjeździe do Kielc głównym celem wyjazdu była wizyta w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Opiekę nad grupą sprawowały wychowawczynie klas drugich Anna Skuza, Barbara Walkowicz- Sikora oraz pani Małgorzata Kula.

W tym roku przypada 50-lecie funkcjonowania jedynego w Kielcach muzeum biograficznego, dlatego też  od kwietnia 2015 roku udostępniona została wystawa czasowa Pół wieku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Z tego powodu przestrzeń ekspozycji jest podzielona na kilka bloków tematycznych, ukazujących najważniejsze aspekty działalności muzeum w tym niezwykłe pamiątki związane z życiem i twórczością Żeromskiego w tym  elementy umundurowania powstańców, dziewiętnastowieczną broń, fotografie dowódców powstańczych, biżuterię żałobną.

Zwiedzanie muzeum uczniowie rozpoczęli od obejrzenia plakatów i archiwalnych fotografii nawiązujących do wystawy zorganizowanej z okazji 25 rocznicy śmierci pisarza oraz zwiedzenia ekspozycji poświęconej córce pisarza – Monice Żeromskiej i jej związkom z muzeum i Kielcami.

Następnie przewodnik zwrócił uwagę uczniów na liczne fotografie świadczące o działalności kulturalno-wydawniczej muzeum.

Najważniejszą częścią rocznicowej ekspozycji są jednak eksponaty i obiekty, które ze względów konserwatorskich niezwykle rzadko lub nigdy dotychczas nie były pokazywane wśród nich listy i rękopisy pisarza, pamiątki po rodzicach, pierwsze wydania powieści oraz utwory wydane pod literackimi pseudonimami: Józef Katerla i Maurycy Zych- to tej części poświęcono najwięcej czasu. Uwagę zwiedzających przykuły przedmioty będące własnością Stefana Żeromskiego – kałamarz zakopiański, bilet wizytowy oraz jedyna i płyta z głosem autora Syzyfowych prac.

Ostatnim punktem zwiedzania było miejsce z eksponatami ukazującymi wnętrze dziewiętnastowiecznej klasy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć dawny tornister szkolny, mundurek obowiązujący w męskim gimnazjum. Mieli również możliwość dowiedzenia się, czym były kajety, kałamarze oraz czym i jak dawniej pisało się w odpowiednikach dzisiejszych zeszytów.  Opowieści przewodnika o niełatwym życiu ucznia w gimnazjum pod zaborami nasi gimnazjaliści wysłuchali z niezwykłym zainteresowaniem.

Organizator wyjazdu

Anna Skuza