Z wizytą w Archiwum Państwowym w Kielcach

W dniu 20 marca 2015 roku 42 uczniów klas drugich wzięło udział w wyjeździe do Kielc.

Celem wyjazdu była wizyta w nowej siedzibie Archiwum Państwowego, zapoznanie uczniów z założeniami działalności Archiwum oraz udział młodzieży w lekcji archiwalnej zatytułowanej „ Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”

Opiekę nad grupą sprawowały wychowawczynie klas drugich Anna Skuza, Barbara Walkowicz- Sikora oraz pani Martyna Pietrzyk n-l języka niemieckiego.

Pierwszym  punktem wizyty było spotkanie z archiwistami którzy w niezwykle obrazowy sposób zaprezentowali założenia działalności miejsca jakim jest archiwum. W dalszej części młodzież wzięła udział w tak zwanej lekcji archiwalnej tematem której było ukazanie „ Archiwum Państwowego jako źródła poznania genealogii i historii rodziny” Dziewięćdziesięcio minutowe spotkanie z archiwistami dostarczyło  wielu bardzo ciekawych informacji. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się czym jest archiwum ale przede wszystkim poznali ogólne zasady funkcjonowania tej instytucji, dowiedzieli się o zasobach jakimi dysponuje kieleckie Archiwum- wśród nich akta miast, gmin i cechów, administracji, wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstw  oraz instytucji gospodarczych, a także  szkół, instytucji społecznych, stowarzyszeń, majątków  ziemskich, osób oraz rodzin. Zakres chronologiczny zasobu to głównie XIX i XX wieku, choć najstarsze dokumenty  datowane są na wiek XV. Uczniowie mieli możliwość wglądu w starodruki i akta związane z Pierzchnicą, Pierzchnianką czy Skrzelczycami.

Jednak niezwykle pasjonująca była część lekcji w czasie której pracownicy archiwum przedstawili założenia genealogii jako nauki zajmującej się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa oraz zaprezentowali sposoby tworzenia drzew genealogicznych własnych rodzin lub miejscowości w oparciu o bezpłatne programy genealogiczne umożliwiające utworzenie drzewa rodziny oraz  umożliwiające wizualne utworzenie drzewa genealogicznego.

Anna Skuza