Z wizytą w Starostwie Powiatowym

Dnia 5 lutego uczniowie klasy III a gimnazjum  wraz z wychowawczynią panią Anną Skuza w ramach zajęć z zawodoznawstwa wyjechali do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Głównymi założeniami wycieczki było zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe oraz zwiedzenie siedziby Starostwa.

Najpierw uczniowie spotkali się z panem Michałem Godowskim, starostą kieleckim.

Pan Godowski opowiedział o swojej pracy oraz o działalności urzędu i zasadach funkcjonowania podległych mu jednostek. Młodzież uzyskała również informacje na temat struktury administracji samorządowej oraz zadań realizowanych przez samorząd powiatu kieleckiego. Pan Godowski odpowiedział na pytania trzecioklasistów. Uczniowie pytali między innymi o to który z wydziałów jest najistotniejszy dla starostwa, ile gmin wchodzi w skład Starostwa.

Pan Starosta z dużą życzliwością wyrażał się na temat współpracy Starosta Powiatowego z władzami gminy Pierzchnica.

Następnie uczniowie zwiedzili gabinet starosty oraz salę audytoryjną, gdzie odbywają się sesje Rady Powiatu w Kielcach.

Na zakończenie spotkania z panem Starostą uczniowie otrzymali słodkie upominki oraz  odblaski które mają zwiększyć bezpieczeństwo gimnazjalistów na drodze.

Następnie uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się pracy ważnych wydziałów starostwa – m.in. Wydziału Komunikacji i Transportu. Obserwowali jak wygląda elektroniczny system kolejkowy w tym wydziale.  Na szczegółowe pytania uczniów odpowiadał naczelnik wydziału Komunikacji pan Henryk Stróżecki.

Kolejnym punktem była wizyta w archiwum Starostwa, w tym miejscu podobnie jak w całym budynku zastosowano wiele innowacyjnych i nietuzinkowych rozwiązań.

Wycieczka okazała się bardzo interesująca. Dzięki tej wizycie uczniowie wzbogacili się o wiedzę o tym, jak dużą rolę w życiu społecznym pełni Starostwo Powiatowe.

Informacja o naszej lekcji obywatelskiej znajduje się również na stronie internetowej Starostwa.

Samorząd klasy III a