Dojazdy

Autobus I
Miejscowość Godzina
Drugnia 7:00
Podstoła 7:05
Drugnia Rz 7:15
Osiny 7:20
Pierzchnica 7:30
Autobus II
Miejscowość Godzina
Pierzchnica 7:00
Strojnów 7:10
Podlesie 7:15
Straszniów Gum. 7:20
Gumienice krzyż 7:25
Pierzchnica 7:30
Skrzelczyce objazd 7:35
Skrzelczyce szkoła 7:40
Pierzchnica 7:50
Autobus III
Miejscowość Godzina
Pierzchnica 6:50
Kocieczyn 6:50
Komórki 6:55
Szczecno 7:00
Holendry 7:10
Ujny 7:15
Leśniczówka 7:18
Pierzchnianka 7:20
Pierzchnica 7:25
Kalina Gór. 7:35
Górki 7:35
Skrzelczyce szkoła 7:40
S-ce p. Wacek i Dudkiewicz 7:45
Pierzchnica 7:50
Bus IV
Miejscowość Godzina
Pierzchnica 7:05
Maleszowa 7:15
Brody 7:20
Pierzchnica 7:25
Pierzchnianka wieś 7:35
Pierzchnica 7:45
Bus V
Miejscowość Godzina
Pierzchnica 6:55
Straszniów Gum CH 7:00
Gumienice Tow. 7:10
Nowa droga 7:15
Pierzchnica 7:20
Lizaw 7:35
Gum basen p. poż. 7:40
Gumienice OSP 7:45
Pierzchnica 7:50
Bus V - II zmiana
Miejscowość Godzina
Pierzchnica 9:15
Skrzelczyce objazd 9:25
Skrzelczyce szkoła 9:30
Skrzelczyce p.Dutk. 9:35
Pierzchnica 9:40
Autobus III
Miejscowość Godzina
Osiny 13:40
Pierzchnianka 13:40
Leśniczówka 13:40
Ujny 13:40
Holendry 13:40
Kalina Górecka 14:30
Górki 14:30
Brody 14:30
Maleszowa 14:30
Autobus II
Miejscowość Godzina
Skrzelczyce 13:40
Skrzelczyce 14:30
Pierzchnianka 14:50
Osiny 14:50
Drugnia Rządowa 14:50
Podstoła 14:50
Drugnia 14:50
Wierzbie 14:50
Strojnów 14:50
Podlesie 14:50
Bus
Miejscowość Godzina
Osiny 12:40
Pierzchnianka 12:40
Gumienice OSP 13:40
Gumien. basen p.poż 13:40
Lizawy 13:40
Ujny 14:30
Holendry 14:30
Szczecno 14:30
Komórki 14:30
Kocieczyn 14:30
Bus
Miejscowość Godzina
Kalina Górecka 12:40
Górki 12:40
Brody 12:40
Maleszowa 12:40
Gumienice krzyż 12:40
Gumienice krzyż 13:40
Gumienice tow. 13:40
Nowa droga 13:55
Strojnów 13:55
Podlesie 13:55
Straszniów Gum. Chm 13:55
Gumienice OSP 14:30
Gumienice basen 14:30
Gumienice Liz. 14:30
Gumienice Tow. 14:30
Gumienice krzyż 14:30
Gumienice Straszn. 14:30
Gumienice Str. Chm. 14:30
Autobus III
Miejscowość Godzina
Osiny 13:40
Pierzchnianka 13:40
Kalina Górecka 14:30
Górki 14:30
Brody 14:30
Maleszowa 14:30
Autobus II
Miejscowość Godzina
Skrzelczyce 13:40
Skrzelczyce 14:30
Pierzchnianka 14:50
Osiny 14:50
Drugnia Rządowa 14:50
Podstoła 14:50
Drugnia 14:50
Wierzbie 14:50
Strojnów 14:50
Podlesie 14:50
Bus
Miejscowość Godzina
Osiny 12:40
Pierzchnianka 12:40
Ujny 12:40
Holendry 12:40
Gumienice OSP 13:40
Gumien. basen p.poż 13:40
Lizawy 13:40
Leśniczówka 14:30
Ujny 14:30
Holendry 14:30
Szczecno 14:30
Komórki 14:30
Kocieczyn 14:30
Autobus III
Miejscowość Godzina
Kalina Górecka 12:40
Górki 12:40
Brody 12:40
Maleszowa 12:40
Gumienice krzyż 12:40
Gumienice krzyż 13:40
Gumienice tow. 13:40
Nowa droga 13:55
Strojnów 13:55
Podlesie 13:55
Straszniów Gum. Chm 13:55
Gumienice OSP 14:30
Gumienice basen 14:30
Gumienice Liz. 14:30
Gumienice Tow. 14:30
Gumienice krzyż 14:30
Gumienice Straszn. 14:30
Gumienice Str. Chm. 14:30
Autobus III
Miejscowość Godzina
Osiny 13:40
Pierzchnianka 13:40
Leśniczówka 13:40
Ujny 13:40
Holendry 13:40
Skrzelczyce 14:30
Skrzelczyce objazd 14:30
Skrzelczyce szkoła 14:30
Kalina Górecka 14:50
Górki 14:50
Brody 14:50
Maleszowa 14:50
Autobus II
Miejscowość Godzina
Maleszowa 12:40
Brody 12:40
Górki 12:40
Górki 12:40
Kalina Górecka 12:40
Skrzelczyce 12:40
Skrzelczyce 13:40
Pierzchnianka 14:30
Osiny 14:30
Drugnia Rządowa 14:30
Podstoła 14:30
Drugnia 14:30
Wierzbie 14:30
Strojnów 14:30
Podlesie 14:30
Bus
Miejscowość Godzina
Osiny 12:40
Pierzchnianka 12:40
Gumienice OSP 13:40
Gumienice basen p.poż 13:40
Lizawy 13:40
Górki 15:20
Skrzelczyce 15:20
Komórki 15:20
Szczeno 15:20
Ujny 15:20
Holendry 15:20
Pierzchnianka k.krzyża 15:20
Autobus III
Miejscowość Godzina
Gumienice krzyż 13:40
Gumienice Tow. 13:40
Nowa droga 13:55
Strojnów 13:55
Podlesie 13:55
Strasz. Gum. Chm. 13:55
Gumienice OSP 15:20
Gumienice lIZ. 15:20
Gumienice Tow. 15:20
Gumienice Str.Chm 15:20
Gumienice krzyż 15:20
Podlesie 15:20
Strojnów 15:20
Brody 15:20
Autobus III
Miejscowość Godzina
Osiny 13:40
Pierzchnianka 13:40
Leśniczówka 13:40
Ujny 13:40
Holendry 13:40
Skrzelczyce objazd 14:30
Kalina Górecka 14:50
Górki 14:50
Górki 14:50
Brody 14:50
Maleszowa 14:50
Autobus II
Miejscowość Godzina
Skrzelczyce 13:40
Pierzchnianka 14:30
Osiny 14:30
Drugnia Rządowa 14:30
Podstoła 14:30
Drugnia 14:30
Wierzbie 14:30
Strojnów 14:30
Podlesie 14:30
Bus
Miejscowość Godzina
Kalina Górecka 12:40
Górki 12:40
Skrzelczyce 12:40
Gumienice OSP 13:40
Gumienice basen p.poż 13:40
Lizawy 13:40
Górki 15:20
Skrzelczyce 15:20
Komórki 15:20
Szczecno 15:20
Ujny 15:20
Holendry 15:20
Pierzchnianka k.krzyża 15:20
Autobus III
Miejscowość Godzina
Gumienice wieś 12:40
Maleszowa 12:40
Brody 12:40
Gumienice krzyż 13:40
Gumienice Tow. 13:40
Nowa droga 13:55
Strojnów 13:55
Podlesie 13:55
Straszn. Gum. Chm. 13:55
Gumienice OSP 15:20
Gumienice Liz. 15:20
Gumienice basen 15:20
Gumienice Tow. 15:20
Podlesie 15:20
Straszn. Gum. Chm. 15:20
Gumienice krzyż 15:20
Brody 15:20
Autobus III
Miejscowość Godzina
Kalina Górecka 13:40
Górki 13:40
Maleszowa 13:40
Brody 13:40
Skrzelczyce objazd 14:30
Skrzelczyce szkoła 14:30
Kalina Górecka 14:50
Górki 14:50
Maleszowa 14:50
Autobus II
Miejscowość Godzina
Maleszowa 12:40
Brody 12:40
Górki 12:40
Kalina Górecka 12:40
Skrzelczyce 12:40
Skrzelczyce objazd 13:40
Skrzelczyce szkoła 13:40
Pierzchnianka 14:30
Osiny 14:30
Drugnia Rządowa 14:30
Podstoła 14:30
Drugnia 14:30
Wierzbie 14:30
Strojnów 14:30
Podlesie 14:30
Bus
Miejscowość Godzina
Osiny 12:40
Pierzchnianka 12:40
Gumienice OSP 13:40
Gumienice basen p.poż 13:40
Lizawy 13:40
Osiny 13:55
Pierzchnianka 13:55
Leśniczówka 13:55
Ujny 13:55
Pierzchnianka k.krzyża 15:20
Ujny 15:20
Holendry 15:20
Szczecno 15:20
Komórki 15:20
Skrzelczyce 15:20
Autobus III
Miejscowość Godzina
Gumienice krzyż 13:40
Gumienice Tow. 13:40
Nowa droga 13:55
Strojnów 13:55
Podlesie 13:55
Straszn. Gum. Chm. 13:55
Gumienice OSP 15:20
Gumienice Liz. 15:20
Gumienice basen 15:20
Gumienice Tow. 15:20
Straszn. Gum. Chm. 15:20
Brody 15:20