Zajęcia w czasie ferii zimowych

Szkoła  Podstawowa

Lp.

Data

Rodzaj zajęć

Nauczyciel  prowadzący

1.

3.02.14

poniedziałek

Zabawy na śniegu

R. Piątek
A. Makuch

2.

4.02.14

wtorek

Tenis stołowy – trening przed zawodami

M. Wójcik

Łamigłówki matematyczne – wykorzystanie tablicy interaktywnej

E. Stępień

3.

5.02.14

środa

Sprawdź się! – Testy dla szóstoklasistów on – line i nie tylko

M. Domżał
T. Kamińska

4.

7.02.14

piątek

Wyjazd do Kielc – Radio Kielce, TVP Kielce, kino. Lodowisko – kl. IV a,            V  a, V b

D. Wacek
G. Majewska – Kapusta
M. Radomska
 T. Stolarczyk

5.

11.02.14

wtorek

Ferie  z  RUCHEM TRZEŹWOŚCI

K. Powałka
A. Makuch
R. Piątek
A. Głuszek

6.

12.02.14

środa

Ferie  z  RUCHEM TRZEŹWOŚCI

A. Kułagowska
M. Ksel
G. Majewska – Kapusta
M. Wojtkowicz

 GIMNAZJUM

Lp.

Data

Rodzaj zajęć

Nauczyciel  prowadzący

1.

3.02.14

poniedziałek

Przygotowanie do egzaminu z języków:  angielskiego i  rosyjskiego

A. Bekier

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego

S. Bochenek

Zrozumieć sens czytanych tekstów – zajęcia z j. polskiego

T. Rokicka

Konsultacje z historii i wos

K. Szczukiewicz

Zajęcia  sportowe

A. Wójcik

2.

4.02.14

wtorek

Przygotowanie do egzaminu z chemii

B. Walkowicz – Sikora

Przygotowanie do konkursu biologicznego

M. Kula

3.

5.02.13

środa

Zajęcia  sportowe

P. Ślusarczyk

Zajęcia  sportowe

P. Paluch

Przygotowanie do konkursu biologicznego

M. Kula

4.

6.02.13

czwartek

Przygotowanie do konkursu biologicznego

M. Kula

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

M. Pietrzyk

5.

7.02.13

piątek

Przygotowanie do konkursu biologicznego

M. Kula

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. III

A. Skuza

 Z angielskim na wesoło

6.

11.02.14

wtorek

Ferie z RUCHEM TRZEŹWOŚCI

G. Tajer

Zajęcia sportowe

M. Drapejkowska

7.

12.02.14

środa

Ferie  z  RUCHEM TRZEŹWOŚCI
Zajęcia sportowe

P. Makuch