Zajęcia zawodoznawcze w ramach projektu „METLIFE LIFECHANGER”

27 listopada 2018 roku klasy trzecie gimnazjum uczestniczyły w zajęciach warsztatowych objętych programem „Ekonomia na co dzień” w ramach projektu „METLIFE LIFECHANGER” 2018.

Zajęcia poprowadziła wolontariusz firmy ubezpieczeniowej METLIFE pani Agnieszka Kalarus. Temat lekcji, to „Decyduj o sobie”. Zajęcia miały charakter warsztatów oraz konsultacji dla młodzieży. Dzięki ciekawej formie (prezentacja, dyskusje, praca w grupach) uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Najważniejszym celem lekcji dla gimnazjalistów było wstępne przygotowanie ich do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej oraz uświadomienie młodym ludziom roli planowania dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Prowadząca warsztaty w sposób przystępny dla uczniów zrealizowała temat, była otwarta na pytania ze strony trzecioklasistów i precyzyjnie odpowiadała na nie. Poruszone zostały zagadnienia poszerzające wiedzę młodzieży na temat funkcjonujących zawodów i   różnorodnej działalności zawodowej ludzi. Dzisiejszy świat wymaga umiejętności biznesowych od każdej osoby, która chce odnieść sukces – na przykład, budowania skutecznej komunikacji, sztuki negocjacji, bycia liderem, tworzenia własnych projektów, pracy  w zespole, słuchania. Przedsiębiorcze myślenie zaczyna się już w szkole, dlatego spotkanie z przedstawicielem firmy ze świata biznesu było ciekawym doświadczeniem dla gimnazjalistów.

Opiekun projektu