Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki i wypełnianiu wielu obowiązków szkolnych uczniowie z wielką radością przywitali długo wyczekiwany czas wakacji. Tradycyjnie uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Małgorzaty w Pierzchnicy.

Dalsze uroczystości miały miejsce na sali gimnastycznej, najpierw odbyło się zakończenie roku dla uczniów Szkoły Podstawowej, a następnie odbyło się zakończenie roku dla uczniów Gimnazjum. Na początku części oficjalnej pani dyrektor Bożena Petrus serdecznie przywitała zaproszonych gości:  wójta Gminy Pierzchnica pana Stanisława Strąka,  Prezesa Społecznego Ruchu Trzeźwości pana Marka Kułana, kierownika Biblioteki Publicznej panią Danutę Sojdę, ks. Mariana Gawinka, przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej panią Joannę Litwin, przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum panią Cecylię Rajcę, rodziców, nauczycieli i uczniów. Pani dyrektor dokonała podsumowania minionego roku szkolnego, podziękowała wszystkim uczniom za wysiłek, jaki włożyli w zdobywanie wiedzy, a nauczycielom za zaangażowanie w jej przekazywaniu.

Podczas zakończenia roku dla Szkoły Podstawowej Pani dyrektor  wraz z przewodniczącą Rady Rodziców wręczyła nagrody najlepszym uczniom.

 

Wyróżnienie najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej otrzymała Weronika Makuch uczennica klasy VI b.

Następnie pogratulowała rodzicom najlepszym absolwentów Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klas I i II (gimnazjum), którzy niestrudzenie i sumiennie pracowali zostali wyczytani przez panią dyrektor i pogratulowano im sukcesu jaki odnieśli w minionym roku szkolnym. W szczególnie podniosły sposób zostali pożegnani tegoroczni absolwenci. Dyrekcja wraz z opiekunami kół i organizacji  wręczyła trzecioklasistom nagrody za wyniki w nauce, za działalność w organizacjach szkolnych oraz za sukcesy sportowe.

Tradycją naszego gimnazjum jest również wręczenie nagrody najlepszemu absolwentowi, w tym roku została nim uczennica klasy III b Kinga Ślusarska.

Ponadto, rodzicom uczniów z klas trzecich, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem zostały wręczone przez panią dyrektor  Bożenę Petrus oraz panią wicedyrektor Teresę Gwadowską pamiątkowe listy gratulacyjne.

Na zakończenie części oficjalnej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.

W części artystycznej przygotowanej przez absolwentów nie zabrakło miłych wspomnień, łez wzruszenia  i podziękowań dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły za trzy lata nauki w gimnazjum.

Uczniowie klas drugich również przygotowali krótki występ, którym pożegnali swoich kolegów i koleżanki.

Na zakończenie uroczystości  pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.