Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 w Przedszkolu

W dniu 18 czerwca 2019r w oddziałach przedszkolnych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem zaproszonych rodziców.  Szczególny charakter miało pożegnanie dzieci z oddziałów „O”, dla których to prawdziwe pożegnanie z beztroskim okresem dzieciństwa.  Dzieci ze wszystkich grup  przedstawiły krótkie programy artystyczne, aby dać wyraz swojej wdzięczności za wychowanie i naukę swoim nauczycielom oraz wykazać się umiejętnościami aktorsko – wokalnymi.

Następnie p. dyrektor Bożena Petrus w V oddziale, a p. wicedyrektor  Teresa Gwadowska w IV  oddziale wręczyły dzieciom dyplomy, drobne upominki, złożyły życzenia i umówiły się  z nimi na spotkanie w  szkole.

Dla dzieci z młodszych oddziałów, wakacje to tylko dwumiesięczny „urlop” od przedszkola, potem spotkają się znów  kolegami opalone, wypoczęte, pełne energii.

Wszystkim wychowankom, tym starszym i młodszym życzymy słonecznych, bezpiecznych i pełnych ciekawych przygód wakacji.

DO ZOBACZENIA!!!

                                                                                                                                             J. Karasińska