Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Kolejny niełatwy rok szkolny. Gdy już cieszyliśmy się, że zdalne nauczanie trwało znacznie krócej niż w poprzednim roku, wybuchła wojna za wschodnią granicą. Dołączyły do naszej szkolnej społeczności dzieci i młodzież szukające w naszym kraju bezpiecznego schronienia. Pomimo tych smutnych wydarzeń, staramy się działać tak jak zawsze, dochowując zwyczajów i tradycji szkolnych. Uroczystość zakończenia zaczęliśmy zatem od wspólnego przemarszu ze sztandarem do kościoła. Po powrocie uroczystość prowadził pan dyrektor wraz z panią wicedyrektor. Jak zawsze obecny był pan burmistrz Stanisław Strąk, który w miłych słowach gratulował wszystkim wyników w nauce i życzył udanych wakacji. Tego samego życzyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Pawlik. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni książkami, po czym wszyscy rozeszli się do klas odebrać świadectwa od swoich wychowawców. Czas na zasłużony odpoczynek! Jednak, kochani, nie zapominajcie o nas!

T. Stolarczyk