Zakończenie Roku Szkolnego klas ósmych

„ ( ….) TO DOPIERO KONIEC POCZĄTKU.”

Zakończenie nauki klas ósmych w naszej szkole ( myślę, że nie tylko w naszej), w tym roku szkolnym odbyło się w zupełnie innej oprawie, trochę innej atmosferze niż to było zazwyczaj. No cóż, sytuacja, w której musimy wszystko inaczej organizować, nauczyć się zmieniać niektóre przyzwyczajenia, wymusiła na nas pewne ograniczenia. Dlatego pożegnanie absolwentów z wychowawcami oraz dyrekcją i rówieśnikami odbyło się niemal   w  kameralnej, ale uroczystej atmosferze.

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli zaproszeni goście : gospodarz gminy – burmistrz pan Stanisław Strąk oraz rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. W sali gimnastycznej, przy wymownej swoim hasłem dekoracji, ( którą wykonała wychowawczyni kl. VIII a pani Gertruda Majewska – Kapusta) – pan dyrektor Piotr Makuch powitał wszystkich przybyłych gości, wychowawców, panią  pedagog oraz uczniów – absolwentów klas ósmych. Podkreślił wyjątkowość obecnej sytuacji, nawiązał do pisanych niedawno przez ósmoklasistów egzaminów, oczekiwaniu na ich wyniki, wyborach szkół oraz czekających uczniów wakacjach. Pan Dyrektor krótko podsumował rok szkolny i rozpoczęła się uroczystość wręczania nagród dla wyróżniających się w nauce, zachowaniu, działalności na rzecz szkoły i  środowiska uczniów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Pan Dyrektor wyraził słowa uznania oraz podziękowania dla tych rodziców. Podkreślił, że to oni są pierwszymi wychowawcami i swoją  postawą  tworzą wzór wychowania, kształtują kręgosłup moralny swoich dzieci.

Tradycją naszej szkoły jest nagroda dla najlepszego absolwenta. W tym roku szkolnym ten zaszczytny tytuł uzyskała uczennica kl. VIII b Kinga Bryk. Uczennica niejeden raz wychodziła po odbiór nagród. Została laureatką IV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i w związku z tym oprócz nagrody książkowej i dyplomu, otrzymała medal,  uzyskała także 100% frekwencję w szkole. Pan Dyrektor wyraził słowa podziękowania dla pani Edyty Wójcik – Nosol, pod kierunkiem której uczennica uzyskała tytuł laureatki konkursu. Nagrody książkowe za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymało w sumie sześcioro absolwentów: z kl. VIII a: Bednarska Aleksandra, Ogłoza Martyna, Jędrzejowski Michał, z kl. VIII b: Bryk Kinga, Majczak Nikola, Kwaśniewski Kacper.                          Nasi uczniowie brali udział w różnych konkursach, w których zajęli I miejsca: o patronie szkoły S. Kard. Wyszyńskim,  i tu nagrodę otrzymał Jędrzejowski Michał, wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – nagroda dla Kwaśniewskiego Kacpra, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” – nagrody otrzymali: Kwaśniewski Kacper i Bryk Kinga,  w konkursie z j. angielskiego „Youngstar”  – nagroda dla Nikoli Majczak, wyróżnienie w projekcie z j. angielskiego „Youngsters” za najwyższy przyrost wiedzy dla ucz. Wysockiej Wiktorii oraz Nikoli Majczak. Ósmoklasiści działali w Samorządzie Uczniowskim, reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym:  Bednarska Aleksandra, Bryk Kinga, Majczak Nikola, Majkowska Anna, Kamiński Daniel oraz Moskwa Oskar. Spora grupa uczniów naszej szkoły działa na rzecz wolontariatu. W klasach ósmych też była to spora grupa, jej koordynatorką była uczennica Weronika Burkat. Za swoją działalność otrzymała dyplom uznania.

Po rozdaniu nagród i słowach  podziękowania od pana Dyrektora, głos zabrał Burmistrz  Miasta i Gminy Pierzchnica. Pan Strąk niejednokrotnie wyrażał swoje uznanie dla osiągnięć uczniów naszej szkoły i dla uczących w niej nauczycieli i wychowawców. Podkreślał, że jako rodzic, którego dzieci uczyły się w naszej szkole, rozumie sytuacje oczekiwania na wyniki egzaminów oraz wyboru dalszej drogi kształcenia. Na zakończenie życzył ósmoklasistom dostania się do wybranych szkół oraz udanych wakacji. Po przemówieniu pana Burmistrza, pan Dyrektor  podziękował wszystkim za przybycie, również złożył uczniom i nauczycielom życzenia spokojnych i udanych wakacji.  Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, dedykując słowa podziękowania  wychowawcom, nieobecnym nauczycielom, dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły. Absolwenci m.in. podkreślali:

„Przyszliśmy dzisiaj do szkoły po raz ostatni, tym razem po to, by Wam oraz nieobecnym dziś nauczycielom serdecznie podziękować za trud, opiekę i przekazaną wiedzę. .(…) Postaramy się spełnić nadzieje pokładane w nas przez Rodziców i przez Nauczycieli. Chcemy stać się wartościowymi i dobrymi ludźmi. I wiemy, że będzie to także zasługą Waszą, Kochani Wychowawcy.  (…) Czas, jaki spędziliśmy w murach tej szkoły był czasem niezwykle owocnym. Zdobyliśmy tutaj właściwą , szeroką wiedzę, stawialiśmy czoła przeciwnościom losu, ale w tych niełatwych chwilach bardzo często z pomocą przychodzili nam  Nauczyciele. To właśnie Oni wykazali się wielką życzliwością i cierpliwością, wprowadzając atmosferę bezpieczeństwa. Przekazali nam wiedzę, nie tylko tę z książek, ale też tę, która stanowi część Ich bogatej osobowości. Promowali najwyższe wartości etyczne i moralne. W ciągu tylu wspólnie spędzonych lat zawarliśmy bezcenne przyjaźnie. Ze szkolnymi przyjaciółmi dzieliliśmy radość i sporadyczne smutki. Byliśmy jak jedna wielka rodzina. Klasowe wycieczki, powroty ze szkoły, czy strach przed klasówką uczynił z nas zżytą grupę.  ( …) Rozpoczynamy nowy, nieznany nam rozdział życia. Rozdziału, który teraz zamykamy, na pewno nigdy nie zapomnimy. Ta szkoła wraz z jej niepowtarzalną atmosferą pozostanie na zawsze w naszych sercach. Bo to w końcu ona była naszą bezcenną nauczycielką życia. Pamiętajmy, że to nie koniec, lecz zupełnie nowy początek,  „ to dopiero koniec początku”. Dziękujemy za ten czas”. Spotkanie zakończono wzruszającymi życzeniami:

Naszej dyrekcji – W podzięce za edukacyjną podróż,
życzymy samych radości i sukcesów,
spełnienia marzeń, realizacji
wszystkich wymarzonych celów
i tego, by podejmowany trud
zawsze był źródłem satysfakcji.

Wszystkim nauczycielom:  Składamy Państwu  najpiękniejsze
życzenia płynące z głębi serca,
niech doczekają się one spełnienia,
a wszystkie kłopoty znikną
w jednej chwili.
Oby jeszcze więcej sukcesów
przybyło, zdrowie dopisywało,
a szczęście przychodziło
każdego dnia.

Dziękujemy!

                                                             Teresa Rokicka